احوالات حضرت معصومه (من کلام :موسوی چایچی)

رضا قارداش فراقونده قالوب حیرتده معصومه

گئجه گوندوز یانار بو آتش فرقتده معصومه

گَلور قارداش باجون فریاده هر شام و سحر سنسیز

توکر گوزدن فراقونده یوزه اشک بصر سنسیز

نجه قالّام بو یثربده، مگر قلبیم دوزر سنسیز

دوزر، هر ساعتین مین ایل گورر ساعتده معصومه

گیدوب غربتده دوقّوز ایل بابام بیر امتحان ویردی

آتام موسی بن جعفر زهریله زنداندا جان ویردی

برادر بُلمورم مامون سنه هاردا مکان ویردی

ولیعهد اولموسان طوسه، قالوب عُزلتده معصومه

وطندن سن گیدن گوندن منیمده عزّتیم گیتدی

آزالدی خلق ایچینده حرمتیم، هر شوکتیم گیتدی

گوزومدن نور، دلدن صبر، دیزدن طاقتیم گیتدی

نه نوعی گَلمسون فریاده بو محنتده معصومه

یری واردور گئجه گوندوز توکم گوزدن یوزه قانیاش

گیدم قبر پیمبرده دویونجا آغلیام قارداش

ویرِیدی بیر خبر سندن منه باد سحر ای کاش

قالوب یثربده سنسیز گوشه ی ظلمتده معصومه

سپاه غم دوزولموش صف به صف هم صاقدا هم صولدا

اولوبدی روزگاریم تیره سنسیز چون شب یلدا

نه قاصد وار نه بیر نامه، قالوب حسرت گوزوم یولدا

رضا اولما رضا قالسون بیله حسرتده معصومه

زبسکه ایلدی ناله یتیشدی دردینه درمان

مسافر اولماقا طوسه رضادن گَلدی بیر فرمان

مسیح عصر ویردی مرده جسمه معنوی بیر جان

اولوب عازم خراسانه بیر آز مدّتده معصومه

دوباره ناله باشلاندی پیمبر دودمانیندن

که گویا زینب آیریلدی گنه اوز خانمانیندن

کمال شوقیله آیریلدی عزّت خاندانیندن

خیال وصلیله خرسند اولوب هجرتده معصومه

ایدوب طیّ مراحل سرعتیله بیر نچه منزل

یتیشدی ساویه، گاهی ملول و گاه خرّم دل

ولی اولدی وجودی خسته زحمت ویردی چون محمل

اولوب ناخوش او یرده، غرق اولوب فکرتده معصومه

خیال ایتدی گوروب بو حالیله مشکلدی یول گیتسون

امان ویرمور مرض مقصود دلجه مقصده یتسون

مصمّم اولدی قم شهرینده بیر قدری وقوف ایتسون

گوروب وار اشعریلردن بیر آز حضرتده معصومه

سوال ایتدی نچه فرسخدی بوردان شهر قم آیا

ایدم چوخ مایلم بیر نچّه گون اول شهریده مَاوا

او دمده عرض ایدوب موس بن خزرج کای مَلَک سیما

دیلّلر اون آغاج وار منزله شهرتده معصومه

او دمده بنت موسانون جلوداری اولوب موسی

مهار ناقه سین دوتدی اولوب شوقیله رهپیما

دمادم صاق و صولدا آیه ی قرآن اوخور قَرّا

وقاریله اوتورموش هودج شوکتده معصومه

جلالیله اولوب وارد او شهره بنت پیغمبر

گلوب دیدارینه محزون سیه پوش اولموش عورتلر

ندور وجهی بویوردی سالموسوز باشه قرا معجر

گوروب باشلاندی چون ناله قالوب حیرتده معصومه

کنیزه امر ایدوب گیت باخبر اول گور نه غوغادور

بو شهر اهلی گیوب قاره نه صوت آه و ویلادور

نه ماتمدور نه بزم تعزیه هر یرده برپادور

گیدن تاخیر ایدوب گلموب، قالوب وحشتده معصومه

قمون عورتلری گوردی خانم معصومه نی مضطر

عذاره گوزیاشین گوزدن توکر چوخ اضطراب ایلر

موثّر اولدی حضّاره گلوبلر نالیه یکسر

گوروبلر قالب بی روحدور صورتده معصومه

دوباره ناله ی مردم اوجالدی عرش اعلایه

سالوبلار بیر قرا معجرده فرق بنت زهرایه

غم موسی الرّضا کشف اولدی اول دم دخت موسایه

قالوب افسرده دل پژمرده بیر حالتده معصومه

او قدری آغلادی قارداش غمینده اولدی دلخسته

مرخّص ایلدی گیتدی گیدنلر دسته به دسته

رضانون دستخطّین اُپدی قویدی سینه سی اوسته

رضا اولدی رضا تک جان ویره غربتده معصومه

سنون معصومه جان دنیاده چوخ چوخ حسرتون واردور

شبیه زینب خاتونسن چون محنتون واردور

بیبون تک اوچ امام رهنمایه نسبتون واردور

داخی یوخ اوزگه بیر مثلون سنون نسبتده معصومه

خانم راه وفاده سن اگرچه امتحان ویردون

اوز عشقون سنده زینب تک بو عالمده نشان ویردون

باسوب آغوشه قارداش نامه سین غربتده جان ویردون

اودا ال سینه ده گتدی دم رحلتده معصومه

رضانین عطرین آلدون صون نفسده نامه سیندن سن

ولیکن سینه ی زینبده پاره پاره پیراهن

حسینین عطرین آلدوقجا ایدردی ناله و شیون

اونون چوخدور سنیله فرقی بو قسمتده معصومه

سن آغلاردون غم هجرانه امّا زینب ناشاد

حسینین جان ویرن حالین ایدردی جان ویرنده یاد

ایدوب مدّ نظرده مرتسم دلدن چکردی داد

یقیناً ایمدیده فریاد ایدر جنّتده معصومه

حسینین لبلرین سیراب ایدوب گر ساقی کوثر

ولیکن ویرمیوب سو جان ویرنده فرقه ی کافر

اولور همناله زهرا زینبه تا عرصه ی محشر

فغان و ناله وار اول بانوی عصمتده معصومه

دوتا هرکیم بو عالمده حسینه صدقیله ماتم

الیندن روز محشرده دوتار پیغمبر خاتم

اگرچه تنگ اولوب سیّد سنه بو صفحه ی عالم

ملول اولما، یقین قویماز بیله ذلّتده معصومه

/ 0 نظر / 216 بازدید