شهادت حضرت علی (من کلام : الماسی اهری)

نقدر اوخونسا قوتولماز ثناسی  مولانون

بیانه گلـمیاجـاقــدور سـزاسی مولانون

گلیبدی   بیت   خـداده   بـو فـانی  دنیایه

وئروبدی رتبه ی اعظم خداسی مولانون

قدومی  وئردی  صــفا  بــو  جهــانه   البته

منوّر ائــتدی  او ایــزد نماسی مولانون

علیـنی وصف  ائلَمگده  قلمده  عاجــزدی

دوتوبدی  یئر گویی مهر ولاسی مولانون

جهاندا باعث و  بانی دی   خلقتــه  واردور

جــلال ومــرتبه ی پــر بهاسـی مولانون

بدون حبّ  علــی  یوخ   عبادتـون  ثمری

گــرگ اولا هر اورگده صفاسی مولانون

اگر چه  صاحب   جاه  و جلال  اعظـمدی

ولی  چوخ  اولدی باشندا بلاسی مولانون

قوجاتدی کوفه نون اهلی جهالت اوستونده

دوشـوبدی   درده  دل  مـبتلاسی مولانون

گـییَردی  کهنه  لباسی   اگر  چـه  اگنینده

واریدی    عزت  و  عصمت لباسی مولانون

یتـیمـیلر  آتاسی دی   همیشـه  باب   رجا

اولاردی گوزلری روشن گداسی مولانون

فقیر و بیوه  و مسکین  آلاردی    درمانین

ائدردی   راضی او دست گشاسی مولانون

او غملری کی علی هضم ائدوبدی  قلبینده

اولوبدی  باعثی  گئتسون قواسی مولانون

سالاندا یاده او  کوفه  رذیل و پسـتی  لرین

هـمیشـه    تازه  لـنور  ماجراسی مولانون

اولوندی ایرمی بش ایل چون  ائوینده  زندانی

چوخالموشیدی  اورگده   یاراسی مولانون

او کسـلری  کی ائــدردی  اطــاعت  امریندن

اولوندی    دشمن  شوم  ودغاسی مولانون

فراق  فــاطــمه   هجــر  رســول  خــاتمدن

سالاردی  یئـر گویه لرزه نواسی مولانون

دییَـردی چاهه   او   شیر   خدا  اورگ   دردین

اولاردی  گوز یاشیلان تر عباسی مولانون

گلون قضـاوت   ائدون   ای   علی    مریدیلری

گورون  کی وار غم بی انتهاسی مولانون

واریمدی چون ایکی مطلب گرکدی فاش اِلییَم

بو  شیعلر  اولا ای کاش فداسی مولانون

بیری   بودور   کی   شجاعت   علی ده  مـعنادور

جهانه  فاش  اولونوبـدور قواسی نولانون

زمانـه   باغــلادی  امّــا  علینــون   الّــریــنی

گلوبدی   تنگه  دل  غم سراسی مولانون

ویریبلا  ظلمیله   آتــش  کرمــلی  درگــهیــنه

قالوب   قاپـی   دالسندا  هماسی مولانون

مــگر   علیـــنون    عیالین    ویــرا    بیلر میشلر

بوجور یازیلدی خدادن قضاسی مولانون

ویریبدی کوچه ده  ثانی  جفا ایلن  سیلی

سولوبدی گول کیمی چون دلرباسی مولانون

قالوب  قــضا  قفسینده   او  فـاتح   خیبر

مـگر   نَـییــدی   خـدایـا   خطـاسی مولانون

ایکیمجی مطلبیم امّا  بودو  علـی  حقدی

عبادتینــده  ده   یوخــدور   ریاسی  مولانون

جهانـدا   عـالم  و  بیرده  سخن  ور  کامل

تمــام    عــلــمیده    وار  ادّعـاسی مولانون

ولـیٌّ  حٌجَّـــتِ  خالق  دی  ناطق   قرآن

حـقه هدایـت ائدور  خوش صداسی مولانون

دانشمــاغیلا   ائـدردی   جـماعتی    بیدار

عـدالـتـیدی  ســوزی   رهنمــاسی مولانون

به  زور حـاکم   غاصب   علوم   و  اندرزی

اورگده حبس اولونوب چون نواسی مولانون

قالوبدی  ائوده  علی ،  او   باب  شهر  علوم

یتوبـدی    مـسنـده   باطل   گراسی مولانون

خـراب  اولا   بو   جهانی   بِئلَنچی   دورانی

کی   دوندی   شامه او صبح ومساسی مولانون

دولاندی چرخش دوران او قـرخ  هجـرت  چـون

گلوبدی     باشلادی    امّا    عزاسی   مولانون

نٌوٌزده   رمـضـانــدا   همانـکی   ایل   گویا

خبر   وئروبدی   کی کولثوم بالاسی مولانون

غرض همان گئجه   مهمانیدی   آتام   بیزده

عجیب  اولونموشیدی چوخ اَداسی مولانون

طعامه باخدی دئدی  سو   بسیمدی  قیتر آپار

بو  شهریده   هله   وار   بی  غذاسی مولانون

دئیور  کـی   باشلادی   راز   و  نیازینی    امّا

چوخ   اولدی   راز و نیاز و  دعاسی مولانون

یتیشدی  وقت  سحر  تا  اولوبدی   وقت  نماز

شروع اولوب محن جان فزاسی مولانون

چیخوبدی چونکی شبستانیدن گئدوب صحنه

عـیان  اولـونـدی  او سـرّ خفاسی مولانون

گلوبدی بیر نئجه مرغانی  آلـدی اطـرافیــن

دیّولّه    یعنی  کی  وار  اشقیاسـی  مولانون

گئدنده  حلقه ی در  ئیلیشدی   منع   ائتـدی

او گتــمکه  کی یوخیدی هراسی مولانون

گئدوبدی  مسجده  قیلسون  نمازیـنی   بلــکه

اولا   رضـا  عملیـندن   رضــاسی  مولانون

ائدنده سجده  خـدایـه   قـالاردی   حـیرتده

تمام  بحر  و  زمـین    و ســماسی مولانون

بیـلوردی کی   اگـر   ائتـسه   نمـازینی   آغاز

مرادین   اوغلی   ویرار  وار بلاسی مولانون

نمازینــی  ولی   ائتدی   شـروع   ولـیِّ   حقّ

ویروبدی    خنجـریـله   خاکپاسی مولانون

دَیَنده   زهریلی  خنجر    باشیندان    آنّینـدان

توکولدی   قانی  بلشـدی  نماسی مولانون

گوروم  بو کوفه نون   اهلی   بلایه    دوشسونلر

کی اوردا اولمادی بیر هم صداسی مولانون

بو کوفه ده ایکی باشدان توکولدی خون خدا

بیری   علیدی   بیری  ده  بالاسی مولانون

اولکی قان او قانیدی   کــی   آخدی   محرابه

پوزولدی   عدلیله   بیرده  اساسی مولانون

ایکیمجی قان او قانیدی   کی نیزه   اوسـتونده

توکولدی  ظلمیله اولدی عزاسی مولانون

دئدی جانیم اولا یورقون   جانو   فداسـی   اَخا

گرکدی  کی  اولا  زینب  فداسی مولانون

بو کوفه اهلینون هئچ یوخ حیاسی آی  قارداش

دیولّه   خـارجی    قوم    دغـاسی مولانون

وئرور گنـیــزیمــیز  امِّ  حـبیــبه ده   صــدقه

گرکدی   آغلیا   بـوردا  آناسی مولانون

او نیزه داره دیَن کاش اولا دالیمجا گـله

گورنده   آغلیورام  وار یاراسی مولانون

یادا قاباخدا گئد تا  باخا   جماعت    اونـا

اقلـّآ  آز  باخـا  وار   اقرباسـی مولانون

حرملرون باش آچیقدور باخولّا کوفه  لیلر

شـمادتـیلـه  ، قوم   بی وفاسی مولانون

عنایت ایله اماندور داریخدی الــماســی

کی بلکه قسمت اولا کـربـلاسی مولانون

/ 0 نظر / 9 بازدید