عبرتنامه (من کلام : عاصم اردبیلی)

جاندان دوشردی کونلوم، جـانانه اولماسایدی

چاتمازدی شمعه شهرت، پروانه اولماسایدی

تـئللر اسـیب سـالاردی عـاقیللری آیــاخـدامن

زنــجیر زولفــه بـاغلی دیــوانه اولمــاســایدی

میخانه لرده باده مـوشکول دوشــه ردی یـاده

آهـو باخیشلی گــوزلر خـمخانه اولمـاسـایدی

بــــاد صـــبا پــوزانــدا گیــــسولرین نــــظامین

اولمـازدی یـاره کـونلوم گرشـانه اولماسـایدی

مــنع شــراب ائـــدردیم زاهــد مـــثالی مــنده

پــیمانی سـیندیراردیـــم پـیمانه اولمـاسایدی

مــین درد عشــقه چــاره ائــیلردی بـیر اشاره

جـان دردیــنه گــوزه للر بــیگانه اولمــاسـایدی

گـول تک گـولردی اوزلـر قان آغـلامازدی گـوزلر

گـــوندن دورو حــقیقت افسـانه اولمــاسایدی

روحوم قوشون ائدردیم جان دوستاغیندان آزاد

حاجت بو جسـم آدیـندا زنــدانه اولمــاسایدی

گنج محبت "عاصم" سالمــازدی یئر اوره کـده

جانان یـولـوندا کــونلون ویـــرانه اولمــاسایدی 

/ 0 نظر / 11 بازدید