جلالت حضرت فاطمة ( من کلام :حاج تقی جابری)

ای گوهر گنجینه ی عصمت

اسوه ی تقوا و معنویت

بضعه ی مصطفی، همتای مرتضی

محبوبه ی خدا، عالملره رجا

خانم یافاطمه، خانم یافاطمه (2)

شرق بطحادن ایدنده ظهور

دولدوردی آفاقی فیضِ وفور

اولدی هامی عالملر محو نور

جمله ارض و سما، اولدی غرق ضیا

گلدی گویدن ندا، زهرا زهرا زهرا

خانم یافاطمه، خانم یافاطمه (2)

شانونده بسدی ای گل زیبا

گل تک ایگلردی سینوی طاها

سویلردی هی فداها ابوها

ای جنّته صفا، معنای هَل اَتی

مرآت حق نما، سرچشمه ی وفا

خانم یافاطمه، خانم یافاطمه (2)

خالق سنی بی همتا یارادوب

خلایقدن مستثنی یارادوب

باشدان ایاقا صفا یارادوب

ای اسمی دلربا، فاطمه ی زهرا

انسیه ی حورا، جانلار سنه فدا

خانم یافاطمه، خانم یافاطمه (2)

مفخر کلّ ماسِوا سنسن

شفیعه ی روز جزا سنسن

هر چاره سیز درده دوا سنسن

جان اهل ولا، به حقّ مرتضی

بیزه ایله عطا، برات کربلا

خانم یافاطمه، خانم یافاطمه (2)

جابری بیر روسیه بنده دور

جرم و عصیانیله آکنده دور

خالقِ خلقتدن شرمنده دور

بو فانی دنیادا، دوشوب حالدان حالا

ایلوب چوخلی خطا، سنسن اونا رجا

خانم یافاطمه، خانم یافاطمه (2)

 

/ 0 نظر / 7 بازدید