میلاد امام زمان(عج) (من کلام : اصغر الماسی اهری)

هایانداسان سنی ای نوبهاریم آختاریرام

اورگده مایه ی صبر و قراریم آختاریرام

سنین محبـتـیوه مـن اسیـر اولان گـونـدن

دونـوب بر عکس اولونوب روزگاریم آختاریرام

نه وار امیدیـم اورگـده نه دلخوشام اوزومه

منـیـم همیشه اولان خـوش مـداریم آختاریرام

فلک مداری آقا سـازیـش ائتمدی منـیـلـن

که تکـجـه سنسـن اولان سـازیگاریم آختاریرام

یامان غریبه گونه قالـمـیشام هـراییمـه گـل

دوتـولـدی دیـده ی پـر اشکباریم آختاریرام

دونوبدی ظلمت اولوب گوندوزوم فراقینده

بو ظـلمـت ایچره منیـم آشکـاریـم آختاریرام

وقار و شهرت و شأنیم سن اولماسان کئدجک

جهـانـدا سـنسن اولان اعـتبـاریـم آختاریرام

اضافه بوندان آقا قـویـمـا عـمرومـی داغیلا

باشیـم اغـاردی چوخالدی فشاریم آختاریرام

بو قدری نیسگیلیم الـمـاسـیـا قـوتـارمیاجاق

گـلـن دگـول بـاشــا بو انتظاریم آختاریرام

/ 0 نظر / 9 بازدید