مدح و جلالت امام رضا (من کلام : حافظی تبریزی)

ای شه کشور تسلیم و رضا                   سنه مین حاتم طائی دی گدا

یا غریب الغربا

یا معین الضعفاء

قاپوا گلمیشم ای بنده نواز                  بلوسن دردیمی ای محرم راز

وار یقینیم بولورم بو سوزی من                       نا امید ایلمه سن سائلی سن

سنی زهرا آناوین جانی آقا               لطفیله حاجتیمی ایله روا

یا غریب الغربا

یا معین الضعفاء

عجز و الحاج ایدورم ایندی سنه                    باخاسان گوشه چشمیله منه

سنون احسان الیوین دردین آلوم                  اولما راضی الی قوینوندا قالوم

الی بوش سالم یولا مولا جان             اولوم احسان الیوه من قربان

یا غریب الغربا

یا معین الضعفاء

ای جگر گوشه زهرا و علی                 حجت هشتم والله ولی

کرموندن چوخ اوزاقدور آقاجان                   بیر نفر بوش قیده بو قاپودان

سیدی من سنه بیر عبد ذلیل                اولموشام محضر پکونده دخیل

یا غریب الغربا

یا معین الضعفاء

/ 0 نظر / 191 بازدید