میلاد زهرای اطهر(من کلام : رامین محمدزاده)

یاز  قلم  یکسره  الان  اوین آباد خانیم

ماه رخشان  و درخشان اوین آباد خانیم

ای اولان دردلره درمان اوین آباد خانیم

مادر شاه  شهیدان اوین آباد خانیم

                 عید یانه  ائله احسان اوین آباد خانیم

 

چوخ بولورسن آدیوی  فاطمه جان سسلیرم

چون گوزوم واردی الینده سنه دردیم دییرم

اتگینن  یاپوشوب  من  هامیدان ال اوزرم

روز  میلادیوه  خاطر  قدمونن    اوپرم

               ای  بیزه  تحفه  شایان اوین آباد خانیم

 

گل  آچوب  گلشن   ائللرده آدی فاطمه دی

ازبر اولموش هامی دیللرده آدی فاطمه دی

مونس  و همدم  مادر ده آدی فاطمه دی

همسر  فاتح  خیبرده آدی فاطمه دی

             شافع  کل  جهان سان اوین آباد خانیم

 

یارادوبدی  سنی  خالق  بیزه  آیتدی خانیم

آدیوی   سسلمه گیم    اوج    سعادتدی خانیم

گلمگون   مجلسه   واللهی   عنایتدی خانیم

گلمسن   بیر  نظر  ائدسنده   کفایتدی خانیم

               ایلدون  عالمی  حیران اوین آباد خانیم

 

شعیه فاطمه اول ؛ قسمتیوه نار اولماز

فاطمه  سسلیینی   درده گرفتار اولماز

فاطمه اولماسا هش  حیدر کرار اولماز

مرتضا سهلیدی هش احمد مختار اولماز

                حیدر و احمده  جانسان اوین آباد خانیم

 

فاطمه  گلدی  جهان  مقدمینه  ، مست اولوب

فاطمه ایلن هامی عالمللر اینان : هست اولوب

احمد  و  حیدره  زهراده  کی پیوست اولوب

اوچی باهم ییغیشیب بیر یره هم دست اولوب

                   ادیلر عالمی  رضوان اوین آباد خانیم

 

ای قلم بسدی قوتار دوزدی کی جوشقوندی سوزوم

بو سوزی یازماقا  خاطر داخی دای یوخدی دوزوم

روز  مادر دی  بو  گون  مهدی   زهرایه   گوزوم

آقاما   قربان   اولا   دار  و   نداریم    هم   اوزوم

            دییه بیر دفعه پریشان : اوین آباد  خانیم

 

/ 0 نظر / 7 بازدید