یا فاطمه (من کلام : عباس شبخیز)

ای رسالت نخلینه مثمر ثمر یا فاطمه (س)
وی ولایت   گنجینه والا گهر   یا فاطمه (س)
 
ای جمالون عفت  و  حجب    و حیا   آئینه سی 
گوهر  حریته گنجینه ،   عرش         سینه سی
تاپدی رونق  دولتندن   معرفت    گنجینه سی 
عصمتندن اولدی عفت جلوه گر یا فاطمه (س)
سایه  سالدی عالم  امکانه  نور رحمتون 
شامل  اولدی انفس و آفاقه فیض دولتون
علت   ایجاد سن سن، اولماسیدی خلقتون 
عالم خلقتدن  اولمازدی اثر یا فاطمه (س)
عالم  امکاندا  سن  محبوبه  خلاق    سن
مجمع الاوصاف سن مجموعه اخلاق سن 
آیه  تطهیره    عنوان کوثره مصداق سن 
خلقتوندور حقه خلقتدن نظریا فاطمه (س)
سن او  بانوی مجلل سن جهاندا  بی بدیل 
مثلوه حاشا اولا دنیاده بیر    بانو    عدیل 
درگه لطفونده  حاجب دور شرفدن جبرئیل 
وئرموسن، سن جبرئیله  بال و پر یا فاطمه (س)
ای وجودون زهد و تقوا و عبادت هیکلی 
نور حسنوندن اولوب مرآت   عرفان منجلی
کفوون اولمازدی جهاندا اولماسیدی گر علی 
اولدی کفوون تک ولی دادگر یا فاطمه (س)
سن گلستان تولانون  گل رعنا سی سن 
گنج عرفان  و ولانون گوهر والاسی  سن 
اهل عرفان قطره دور سن معرفت دریاسی سن 
بیر ائله دریا که سرشار   گهر   یا فاطمه (س)  
جلوه سین   خورشید آلوب نور جمالوندان سنون
مهر و مه  اخذ کمال ایلوب کمالوندان   سنون 
سوره  کوثر   اشارت    دو جلالوندان سنون
شرح ائدوب قرآن منزل مختصر یا فاطمه (س) 
دولتوندن محکم و قائم دی عر شین پایه سی
کون و امکانه سالوب سایه جلالون سایه سی
خلقتون خلقتده اولدی خلقتون پیرایه سی
عالم اولدی  سنله  شانه  مفتخریافاطمه(س)
مدح     اوصافندا    عاجزدور    لسان و خامه لر
غرق اولوب دریای مدحینده  هامی   علامه لر
اهل    عالم    دولت   شا ننده    یازسا     چامه لر
لایق اولماز شا نیوه    اول شعریلر    یافاطمه(س)
خلقتو ندور  شعر ناب خلقته بیت الغزل
طلعتون  دیباچه  دیوان  حی  لم یزل
من کیمم  حسان ائدنمز مدحت حسن ازل
سن  اوزون  هم مبتدا سن هم خبر یافاطمه(س)
ای کتاب عفت و عصمتده مضمون حجاب
وئردون اهل عالمه درس عفاف   و احتجاب
گوردون اعمانی و لی رخساریوه چکدون نقاب
ائتمدون    اعمایه  عصمتدن   نظر   یا فاطمه(س)
  گوردی    پیغمبر خانم    بو   پایه ده    کرداریوی 
سویلدی زهرا ندن ائتدون نهان رخساریوی
بوکی     نابینادی      گورمور  صورت  گلناریوی 
نه سبب ائتدون بو اعمادن حذر   یا فاطمه(س)
سویلدون پیغمبره  ای   خسرو ملک     حجاز
دوزدی نابینادی  گورمور شرحینه یوخدور نیاز
من  که  بینایم  منه شرعاً دگول باخماق مجاز
سویلدی احسن  قیزیم   پیغامبر   یا فاطمه(س)
گون اوگون اولدی که ترک ائتدی پیمبر عالمی 
باشیوین  باشلاندی   باشه    یتمین   درد   و   غمی 
مرتضی  دفن   ائتمه میش   جسم   رسول   اکرمی 
چکدیلر شورا ده طرح شور و شر یا فاطمه(س)
دفن و کفن حضرته مشغول اولوب تا بوتراب
ائتدیلر شورا بیر عده  ظالم    کافرماب
مسلمینه اولدی شوراده  خلیفه  انتخاب
نه  خلیفه ، بیر جهول  فتنه گریا  فاطمه(س)
تا خلافت مسندین غصب ائتدی اول  کافر شعار
باشلادی طغیانین ، اولدی  مرکب   ظلمه   سوار
ائتدی       ظلمون  خاندان    مصطفایه    آشکار
وئردی    آل  اللهه  اعلان  خطر    یا فاطمه(س)
مکریله ائتدی  تصاحب   معدلت    دیوانینی
جیفه  دنیایه  ساتدی  چوخ  اوجوز  ایمانینی 
ایلدی  خانه  نشین      ملک ولا سلطانینی 
کامه چاتسون تا اوشوم بد سیر یا فاطمه(س)
تاگرفتار  قفس  گوردی  همای    رحمتی
باشلادی گلشنده  خفاش  جفا  جو، صحبتی 
جغد و کرکسلر او دم  بیلدی غنیمت  فرصتی 
آچدیلار اوج جفاده   بال  و پر یا فاطمه(س)
بیعته  گل یا علی، کافرلر عنوریان  ائتدیلر 
چکدیلر     عقبادن  ال  دنیاده   طغیان ائتدیلر 
بیر ائله ایش گوردیلر  کی باغریوی قان ائتدیلر 
اولدولار  مهد ولایه  حمله ور یا فاطمه(س)
صحن  گلزاره نجه  زاغ و زغن   ایلر هجوم 
گتدیلر حمله  ولا درگا هینه  اشرار    شوم 
گلشن عشق و ولا   اولدی مکان جغد و بوم 
غنچه اولدی اولمامیش گل، خونجگر یا فاطمه(س)
گوردون ایلوب اهل کین باب ولاده اجتماع 
بیعته گل یا علی، نجواسین  ائتدون  استماع 
بو کشاکش لرده   چکدون   نقشه طرح دفاع
باغلادون  دفع  ائتماقا  محکم کمر یا فاطمه(س)
شرم ائدور شرح  ایلسون    دیل قصه حالاتیوی 
نظمه   چکسون   یوخدی   قدرت  ،  خامه احوالاتیوی 
کیمده   وار    اظهار    جرعت   غصه لی    اوقاتیوی
شرح قیلسون ، شرحه شرحه سر به سر یا فاطمه(ٍس)
رشته عهدی  وفا   سیزلار    جفادن    قیردیلار
مست اولوب پیمانه دن پیمانلارون سندیردیلار
دوتدی ظلمت گوزلرین ،کین مشعلین  یاندیردیلار
ووردیلار    باب     تولایه    شرر    یا فاطمه(س)
جد و جهد  ائتدی ستمگرلر آچیلسون  تا  قاپی
سن تلاش ائتدون که قالسون باغلی اول والا قاپی
عاقبت سیندی   آچیلدی   قهریله  اما  قاپی
سینه وی   ائتدون    بلیاته    سپر  یافاطمه(س)
پیکرون اولدی   یئره  بو  ماجرادن نقش بند 
باب رحمت تا آچیلدی ناله وی ائتدون بلند
سسلدون گل فضه گل اولدوم دچار و دردمند
رمزیله   ائتدون علی نی با خبر یا فاطمه(س)
سن   توکل     ایلدون     بو ماجراده    ذوالمنه
باغلادون    محکم     کمر   دفع   هجوم   دشمنه 
بیر     جدال   نا برابرده    خانم سن      یکتنه
خصم  بی  ایمان و لی  اوچ  یوز  نفر  یا فاطمه (س)
بیلمورم جور عدودن   یا فلکدن شرح   ائدیم
دشنه دن،مسماردن،اوتدان، فدکدن شرح   ائدیم
یا علی بوینونندا کی تحت الحنکدن شرح ائدیم
 یا ائدیم تشریح  شمشیر و تبر  یا فاطمه(س)
نه روا دور درگهون   نار شقاوتدن   یانا
حقینی   شیر خدانون    کینه دن دشمن دانا
هر جفا لر   بیر یانا غصب   خلافت  بیر یانا
کاش  اولیدی عالمی زیر وزبر یا فاطمه(س)
مسجده قهرچکنده  مرتضانی اهل   کین 
اولدی بو غمدن ملک لر عرش اعلاده غمین
ایله بیر   حاله    قالا ند  ا شهریار ملک دین 
وه نلر    چکدی شبیریله   شبر   یا فاطمه(س)
بو جلال و عز   و شان   و   بو   مقام   و طمطراق
شانوی درک    ائتمدی   بولمم ندن    اهل  نفاق
طاقتون جور و جفانون کثرتندن اولدی طاق
بیر علی بیلدی اودم چکدون نلر یا فاطمه(س)
عفو قیل اولسا  جسارت بو عبارتدن   خانم 
نا امید ائتمه قاپوندا فیض رحمتدن    خانم 
بهره مند   ائت  هر  ایکی   دنیا  عنایتدن خانم 
گر گناهیم اولسا قیل صرف نظر یا فاطمه(س)
شعرینه شب خیز ایستور  پیشگاهندان  صله
لطف قیلسان شکر ائدر گر ائتمه سن ائتمز گله 
گر چه یوخ اظهاره حاجت،ؤ ارکی  وار گلمیش دیله
باب رحمت  نا امید   ایلر مگر  یا فاطمه(س)
(عبدی) دن بو چامه نی شب خیز استقبال ائدوب
لطف شعری  قلبیمی  عشقیله مالا مال    ائدوب
فضل  حق  دور  بو  که  خالق نایل آمال ائدوب
درگهونده  اولموشوق شاعر اگر یا فاطمه(س)
اولین   قائل  بو شعره (سائل) مرحوم دور 
آستان   رحمتونده    خدمتی معلوم  دور 
بارگاه شعرده من خادم  او مخدوم   دور 
گر جسارت اولسا مندن عفو  ائدر یا فاطمه(س)

/ 0 نظر / 69 بازدید