استمداد حضرت ابوالفضل (من کلام : سعدی زمان)

قولّاریم اولدی قلم قارداش حسین

سرنگون اولدی علم قارداش حسین

الاماندور، الامان امداده گل

گَلمه سن باش ویرمرم جلّاده گَل

مشکیمه اوخ ووردیلار قوم ضلال

گیتدی سو آخدی گوزیمدن اشک آل

خجلتیم ایلوب منی پژمرده حال

الاماندور، الامان امداده گل

ای امامت بُرجینه مِهر مُنیر

گوردولر قولسوز منی قوم شریر

ووردیلار بیحد سِنان و تیغ و تیر

الاماندور، الامان امداده گل

آلدیلار اطرافیمی قوم دنی

تیر باران ایتدیلر قارداش منی

گوزلریم یولدا قالوب گوزلر سنی

الاماندور، الامان امداده گل

طاقتیم یوخ جنگ ایدیم دونانیله

پیکریم مملُوّ اولوب پیکانیله

کاسه ی چَشمیم دولوبدور قانیله

الاماندور، الامان امداده گل

قول گیدوب اولدوم بلایه پای بست

باشیمون جامین عمود ایتدی شکست

هارداسان ای شاه اقلیم اَلَست

الاماندور، الامان امداده گل

نیزه لر اللرده، دورت یوز نیزده دار

آز قالور اعضامی ایتسون تار و مار

هر گَلَن نیزه وورار، خنجر وورار

الاماندور، الامان امداده گل

تا منی آتدان یِر اوسته سالدیلار

کوفیان طبل بشارت چالدیلار

دوره می غیظیله یکسر آلدیلار

الاماندور، الامان امداده گل

دولدوروبدور جسمیمی چوخ اوخ منیم

آچماقا گوز اختیاریم یوخ منیم

جسمده کاری یارام وار چوخ منیم

الاماندور، الامان امداده گل

باشیمه نوفَل ووران ساعت عمود

خورد خورد اولدی باشیم ایتدیم سجود

آز قالوب روحیم قوشی ایتسون صعود

الاماندور، الامان امداده گل

دوندی بو صحراده شامه گوندوزوم

قویما قالسون بیر بیله یولدا گوزوم

گیتدی یِرلرده سورونماقدان یوزوم

الاماندور، الامان امداده گل

رم یِدی آتدان دوشن وقته سمند

بیر اَیاقیم چون رکابه اولدی بند

اولدی میداندا وجودیم بند بند

الاماندور، الامان امداده گل

قارداشون قوم دَنی دلدن سالوب

دوره می اون یِتدی بدکردار آلوب

گَل اماندور باشیم اللرده قالوب

الاماندور، الامان امداده گل

ای حسینی دلده وار دردون سنین

دوت گیلن باب الحوائج دامنین

بو سوز آرتوردی حسینین شیونین

الاماندور، الامان امداده گل

 

/ 0 نظر / 94 بازدید