احوالات ورود به شام (من کلام : صافی)

سس دوشدی شامیده که اسیر بلا گلور

قول باغلی شامه زینب بی اقربا گلور

باطنده گرچه طالعی طالعدی گون کیمی

ظاهرده شام تک گونی بختی قرا گلور

چخدیلا اهل شام تماشایه تا بُلوب

بیر سلسله اسیر غم و ابتلا گلور

اللرده چنگ و بربط و طنبور و دف تمام

هر گوشه دن آچیق قولاقا بیر صدا گلور

بیله بُلوردولر که اولار خارجی دیلر

گورموردیلر که آل شه قُل کَفی گلور

گه اوخشادوردی دیلم و تاتار اسیرینه

گاهی دیردیلر که اسیر بلا گلور

گاهی دیردولر که بولار یاغیدور تمام

که ایلیوبدی هر بیریسی بیر خطا گلور

گاهی صدا صدایه ویروب کف چالوردیلار

باشی آچوق گورنده که بیر مبتلا گلور

گورجک جداده بیر پارا آی گون شبیهی باش

حیرتده قالدیلار ندو بو مایُرا گلور

دوشموشدی باشلارین قباقیجه سر امام

آرای قباقدا قافلیه رهنما گلور

قرآن اوخوردی شه باشی نوک سنانیده

گورسونله تا دلینده کلام خدا گلور

ظلم آیه سی تلاوت ایدردی او تشنه لب

بُلسونله که هدایته میر هُدی گلور

یعنی گورر جزا گونی ظلمین نتیجه سین

اول گون که رو سیاه بو شمر دغا گلور

بیر بیر گِچیردیله شهدا باشی نیزه ده

گون گِچمه میش گوردیلر بیر مه لقا گلور

دیشره چخوب صفایه گَلن شام قیزلاری

بیر باشی گوردولر که عجب دلربا گلور

قانه باتوبدی سنبل مشکینی تِل به تِل

بیر گلشنون دولوسوجه ذوق و صفا گلور

اکبر دیللر آدینه اوخشور پیمبره

حیدر بولوب کسوبله باشین، مصطفی گلور

سویلردیله بیری بیرینه کیمدی بو جوان

بوندان مشام جانه شمیم وفا گلور

بو مُشک ایگی دگل گَتورور، عطر زلفی دور

هردم گِچور او نیزه ده یانندان صبا گلور

بی فهمدور بو صورته شمسُ الضُّحی دین

انصاف ایتمیوب دیه بَدرُ الدُّجی گلور

معلوم اولان بودور که یانندا آناسی وار

بو دینماماقدا چوخ نظره با حیا گلور

جای عجبدی بیله اوغولدان صورا قالوب

دوشموش دالنجه قولّاری باغلی آنا گلور

قاسم باشین جداده گورن دوشدی حیرته

گوردی او باش خیالینه نو کدخدا گلور

امّا اولوبدی قتلگهی حجله ی زفاف

یاخموش عروسی اللرینه قان حنا گلور

آغلار یانار عم اوغلی سینا گاه گاهیده

بیر مختصر نگاهه وار اوندا رَجا گلور

عبّاس نامدار باشین تا او سهمله

هر کیم گوروب دیردی یقین مرتضی گلور

سقّادی، تشنه لبلری سیراب ایدنمیوب

رنگی خجالتیندن اولوب کهربا گلور

باشلار گِچردی نیزه ده، هر نازنین باشین

بولموردوله که آردیجا بیر بینوا گلور

هر وقت های و هوی آزالوردی گوروردولر

گه وا اَبا صداسی گه وا اَخا گلور

چکدی یهود کوچه سینه شمر زینبی

چون گوردی فکره بیر ستم ناروا گلور

چخمشدی جمله غرفه و بامه یهودیلر

ناگه ایشیتدیلر که بو سس بو ندا گلور

ای ملّت یهود نه آرام اوتورموسوز

آگاه اولون، بُلون، ندو بو ماجرا گلور

بو قافله که سیز گوروسوز باش آچوق تمام

گوزده سرشک، دلده نوا برملا گلور

خیبرشکن علیِّ ولی نون عیالی دور

قول باغلی سینه داغلی غمه آشنا گلور

بو قانلی باش که نیزه ده کهف آیه سین اوخور

باشدان باشا او قصّه نی ایلر اَدا گلور

یتدی مباهله ایلین گون باش آچماقا

حاضر اولان حسینیدی ذبیحُ القفا گلور

پیغمبر اوغلیدور بونا یثربده خامس

آل عبا دیردیله گُلگون قبا گلور

هر کیمسه مدّعی دور اگر انتقام آلا

آسان طریقیله اَله بو مدّعا گلور

واردور اجازه ایتمیون هرگز مضایقه

ظلمه خیالیده هارا تک انتها گلور

بی شرم رو جماعته فرصت دوشوب اله

بُلدوله تا عیال شه اولیا گلور

دولدوردولار اَتَکلرینی داشیله تمام

تک تک دیردیلر دله هر ناسزا گلور

گویا او شیشه قلبیلره خوش صفا ایچون

ویرمیش هواده سس سسه سنگ جفا گلور

گاهی توکردی باشلارینه اودلی نِیلری

باخمازدیلار که نی تک اولاردان نوا گلور

بیر بی حیا عجوزه اوتورموشدی غرفه ده

گوردی قباقدا راس شه کربلا گلور

یاقوت فامیدور دُرِ دندانی قانیله

امّا سالوبدی هر یره گون تک ضیا گلور

گه گه دونور دالیه باخور، قانلی گوزلری

گورسون سکینه سی دَوَه دن دوشدی یا گلور

بیردم بالالاریندان او شه گوز گوتورموری

گور فکریوه بو مهر و وفاده آتا گلور

سویلوب آتاسی چون آتامی ئولدوروب منیم

قلبیمده بیر قصاص ایلیوم چوخ بجا گلور

بیر داش گوتوردی ایتدی نشان سجده گاهینی

سانموب نماز اهلیدی دلده دعا گلور

مرآت حق نما یوزینی دوتدی تازه قان

آخدوقجا قان او آئینیه انجلا گلور

بیر مختصر بیانیله من ایستَرَم دیم

اول نکته نی که قلبیمه چوخ غم فزا گلور

دروازه دن خرابیه نه قدر راهیدی

نه ساعته بو آز یولی بیر لنگ پا گلور

شامه گیرنده اهل حرم وقت صبحیدی

بیر صبح شام اولوب گنه آل عبا گلور

یتدیله گون غروب ایلینده خرابیه

نولموش بو نوع عترت خیرُ الوَری گلور

گویا دولاندوروب دیله بیر شهرین هر یرین

نه قسم گور حریم شه هَل اَتی گلور

ذکر خرابه اولدی ایشیتدون یقین سنون

منزل گَلور خیالیوه ویران سرا گلور

ویرمیشدیلر مکان او یری اهل حقّ اوچون

انظاره بیر خطایه مقابل جزا گلور

نه سقفی واریدی که آلا گون حرارتین

نه اوزگه سایبانه گمان ای خدا گلور

دیواری واریدی ولی یکسر شکستیدی

بو باره دن نوایه هامی انبیا گلور

فکر یزید دون بوییدی قطع نسل اولا

بیر کس گمانه گور بیله بی شرم اولا گلور

قویموب او منزل ایچره ده آسوده زینبی

حاشا جهانه بیر بیله تخم زنا گلور

بیر گون مرتّب ایلدی بیر مجلس سُرور

هر نه خیاله گَلسه یقین بُل نما گلور

جمع اولدی پایتختیده اشراف مملکت

سلطان حضورینه دیمه هر بیر گدا گلور

تخت خلافته چخوب اگلشوب اوزی

اولموش وزیرلر اُمرادن سوا گلور

احضارنامه گوندَروب ایلچیان روم

تک تک همان او دعوته سولوب بلا گلور

قویدی برابرینده حسینون کسوک باشین

تک گوهر سرشکیوی طشت طلا گلور

حکم ایلدی گیدون گَتورون آل حیدری

بُلسه آتاسی بوردادی زین العبا گلور

بو امریله خرابیه بیر نچّه سخت دل

مامور، اَلده سلسله بی اعتنا گلور

گورجک خرابه اهلی یزیدین خَدَملرین

ایتدی خیال آجلار مطلق غذا گلور

سویلردیله بیری بیرینه احتمالی وار

زار و علیل امامه طبیب و دوا گلور

زنجیریله طنابی گورنده یغشدیلار

واردور یری نوایه دیم اوصیا گلور

تسبیح وار بیر ایپه دوزدیله جمله سین

سانه گَلنده هر بیری لیکن جدا گلور

حبلُ المتین عیالینی چکدیله مجلسه

گویا اسیر دیلم و چین و خطا گلور

فرمایش ایلیوب بونی بیمار امام اوزی

ذکر ایلینده قلبه او غم جا به جا گلور

باغلیدیلار بویون بویونا آل بوتُراب

شرح اولسا فاش ناله ی وا ذلّتا گلور

وارد اولاندا بزم یزیده باخان گوروب

بیر دسته قدّی بار اَلَمدن دو تا گلور

دوشموش قباقه مرشد، جبرئیل اولوب دلیل

امر جلیله سَولموب اوّلده لا گلور

گرچه علیل و زاریدی، تب واریدی ولی

بولموش همان او مجلسی دارُالشِّفا گلور

چون مقتدای دینیدی قول باغلی دل غمین

آردینجه بیر جماعت ایدوب اقتدا گلور

بی اعتنا نظاره ایدردی یزید دون

ایتدی سماع، تازه اوجالموش صلا گلور

گورجک او دل کباب لری ایستدی شراب

باخ کِبریله دولی باشا، گور نه هوا گلور

ایچدی شراب، اوینادی شطرنج، مست اولوب

عقلین اوتوزدی فکره گوروب کم بها گلور

بیر باخدی اهل مجلسه بیر باخدی زینبه

گوردی او بزمیدن نظره نارضا گلور

بیر ظلم فاحش ایلدی یاندوردی قلبینی

گورجک دیلینده ذکری اولوب وا اَخا گلور

توکدی شرابی طشت طلانون کنارینه

یان ای گوگل که شیونه ارض و سما گلور

گاهی ووراردی لب لرینه چوب خیزران

سانمازدی قهره خالق جلّ و علا گلور

سویلردی باخ جلالیمه چون سندن اوتریدور

من ویرمیشم خبر که شه نینوا گلور

گه جکم ایدردی آل علینون فروشینه

گاهی دیلینه کلمه ی حمد و ثنا گلور

گوردی یزید اوتانموری دیل‌لندی جاثلیق

کیم کیمدن اوتری ایتماقا گور التجا گلور

یکباره زنگ کفر سیلیندی او قلبیدن

آئینه چون سیلیندی اونا بیر جلا گلور

بیر صاف قلبیله دیدی ای بی حیا اوتان

سن گورموسن بو بزمه هامی اصفیا گلور

سن بیرجه زینبی گوروسن خوار باش آچوق

زینب سراغینه بودی خیرُالنِّسا گلور

بو ناوشی که سن گوروسن دست بسته دور

موسی دوشوب قباقیجه اَلده عصا گلور

چیگنینده یوخ عباسی، سینوب قلبی ظلمیله

عیسی ولی یاننجا گوتورموش رَدا گلور

کبر ایلوسن که پرده نشیندور حرم لریم

بی پرده گورموسن حرم کبریا گلور

تولانموسان بو دار فنانون جلالینه

اول با خبر عقوبت دار بقا گلور

کیمدور بو باش که احمد مرسلدی باش گَلن

انجیلیده کتابت اولان ایلیا گلور

بو قانلی باش شُبِیریدی، سن سویلوسن حسین

بیزلر شَبَّر دیَن حسن مجتبی گلور

بیر ذکری وار دیلینده آلور اختیاریمی

بو ذکریدن آردیجا هامی اهل ولا گلور

ظالم قوناقیوی دوگوسن اوز ایوونده سن

گویا خیالیوه اودا بیر خوش صفا گلور

از بس دیوب بو سوزلری رسوا اولوب یزید

هاردایدی سوز، دولاندی گنه گور هارا گلور

حکم ایتدی بو جوان نصارانی ئولدورون

حق بیر سوز اوسته ئولماقا گور کیم فدا گلور

اولدی شهادتِین اونا تعلیم امامیدن

دین مشکلینده اوزلری مشکل گشا گلور

جان ویردی قلباً ایلدی سودا بهشتیله

گوردی قباقه موقع بیع و شِری گلور

قورتولدی ظلمت شب یلدای کفریدن

روز جزاده صورتی شمسُ الضُّحی گلور

«صافی»دایان تمام ایله باخما دوتوبدی شور

طبع سلیمون ایلوری اکتفا گلور

آخِر حسین آدیندا نه وار گَلسه مجلسه

بی اختیار ناله ی داد و بُکا گلور

گویا آناسی فاطمه آغلور که آغلادور

مطلق عزا اولان یره صاحب عزا گلور

 

/ 0 نظر / 17 بازدید