حضرت زهرا (من کلام : ذهنی زاده )

بو کشاکش بولمورم بیر ساعت اولدی اولمادی

مرتضایه عمریجه بیر مدّت اولدی اولمادی

غیرت الّهه اولونجه خجلت اولدی اولمادی

بیر علی بولدی بو سرّی بیر خدا یا فاطمه

وار حقیقت، فوق هر مظلومیتدور لاکلام

عدّه نامرد الینده بسته بیر مرد تمام

محرمی نامحرم ایچره ایتسون امداده قیام

سن کیمی محرم، علی تک لافتی، یا فاطمه

هم سنه اولدی بو نسگل دلده نسگل مایه سی

هم سنه اولدی بو نسگل دلده نسگل مایه سی

هم هامی اهل دله بیر عقده ی دل مایه سی

حاش بیر دلدن بو عُقده حل اولا، یا فاطمه

آه او ساعتدن الوندن چخدی دامان علی

نیلییدون تازه دن ضعف ایلموشدون سن بلی

بوشلامازدون مرتضی دامانون اولسیدی ولی

قویمادی قُنفُذ ایدن جور و جفا، یا فاطمه

شرح اولا هیهات قُنفُذ ایلین جور و جفا

سن یارالیدون خصوصا درد سقطه مبتلا

سن هارا قمچی هارا یا سوخته هیزم هارا

من او نیلی یاره لی جسمه فدا، یا فاطمه

ای عجب دوزدی گورنده دیده ی بینای حق

ووردی ناموسِ اللهینی او قدر اعدای حق

عاقبت ضعف ایلدون ای عصمت کبرای حق

کاش او ساعت محو اولیدی ماسوا یا فاطمه

ضعف ایدنده بیرده دوشموشدون سن ای کَنزِ مُحَن

سن گورن تک مسجده ناچار گیتدی بوالحَسن

ای عجب تقریره سیر ایله یداللهده رسن

چوخ شگفت آوردی تقدیر قضا، یا فاطمه

حاله گلدون گوز آچوب اطرافوه سالدون نظر

فضّه نی گوردون آلوب باشون دیز اوسته دیده تر

آغلادون، فضّه عم اوغلومدان بویوردون نه خبر

عرض قیلدی گیتدی شاهِ اولیا، یا فاطمه

بولملیدون هر خبر، بولدوردی بیر مُجمل جواب

اولدی غم بالای غم قلبونده ای علیا جناب

پا برهنه باش آچوخ دشمن ایچینده بوتراب

شرمسار اولسون گوروم اهل شرا، یا فاطمه

مرتضا جانی بو نسگل چوخ منه ایلر اثر

نه حیاتیمده، فراموش ایتمرم اُلسمده گر

قبرَدَه گیتسم بو عرضیم خاک قبریمدن گَلَر

پا برهنه باش آچوخ شاهِ ولا، یا فاطمه

ایلدون تصمیمِ امدادِ ولیِّ ذوالمَنَن

ایستدون گلسون الون دوتسون حسینیله حسن

مسجده گیتدون نه عرض ایلوم نه احوالیله سن

صاق صولوندِیدی حسین و مجتبی، یا فاطمه

مسجدین آشفته حالی پوزدی پوزقون حالوی

چوخ دگیشدی مصطفانون منبری احوالوی

مرتضانین حالی قان ایتدی سرشک آلوی

آغلیاندا مسجده سالدون نوا، یا فاطمه

دوزمدون ای یادگار رحمتا للعالمین

ایستدون نفرینیله تنبیه اولسون اهل کین

اَل آپاردون معجره، گوز یاشلی دلگیر و غمین

گورسنوب مسجدده آثار بلا، یا فاطمه

صبر دریاسی علی، امر ایتمه سِیدی صبره گر

عالم امکانی ایلردون او گون زیر و زِبر

سن دایاندون لیک حیف اولسون او گونده اهل شر

اهل خیره آچدی باب ابتلا، یا فاطمه

سن جهانی ترک ایدنده، ای جهان سنسیز خراب

امّتین ظلم آتشینده قلبون اولموشدی کباب

ایستدون قبرونده گزلین اولسون ای علیا جناب

قبرون اوسته گلمسون هیچ بی وفا، یا فاطمه

یانماسِیدی درگهون ای درگهون باب نجات

کربلا دشتینده یانمازدی خیام طاهرات

وورماسِیدی گر سنون سیلی عذاروندن عَدات

زینبه وورمازدی سیلی اَشقیا، یا فاطمه

سن جفائیله او گونده اولماسیدون زخمدار

کربلاده زینبون گورمَزدی زخم بی شمار

ایتمییدی قولّارون نیلی سنون ضرب تتار

زینبون اولمازدی گل جسمی یارا، یا فاطمه

مسجد ایچره گیتمه سِیدون احتجاجه سن اگر

شامده گیتمزدی بزم عامه زینب دیده تر

مرتضانین دامنین دوتدون سن ای خونین جگر

دوتدی زینب دامن زین العبا، یا فاطمه

ذهنی سائل یوزونده اسک چشم تر خانم

آستان لطفوزه عجزیله یوز سورتر خانم

دلده کی هر دردینه سیزدن دوا ایستر خانم

سائلی رد ایلمز اهل عطا، یا فاطمه

مایه ی ننگم سیزه زهرا من بی ننگ و نام

روسیاهم مُفتَضَح، رسوای هر بیر خاص و عام

ایتمرم دامانوزه بو وضعیمیله اِعتصام

ایستمم مندن سیزه توهین اولا، یا فاطمه

گر بُلم اشعاریمون هر بیتی بیر جنَّتدی بس

یازمارام، چون انتسابیم شَانوزه خِفَّتدی بس

دلده منظوریم دل و جاناً سیزه خدمتدی بس

تا گوراخ نیلر مشیَّت اِقتضا، یا فاطمه

پایین فرم

ای یگانه گوهر گنج حیا یا فاطمه

عصمتی عین مراد کبریا یا فاطمه

نور ذاتون ایتمه سِیدی خلق اگر خلق آفرین

بیر یارانموش خلق اولونمازدی ولو عرش برین

سنله سایدی علّت ایجادی جبریل امین

بو بیانی شرح ایدر فصل کسا یا فاطمه

آتشین دریای حُسنوندن مگر بیر قطره آب

چشمه ی خورشید عالم تابه ویرموش آب و تاب

سیر ایدر دنیانی هر گون بو امیده آفتاب

بیرده بیر قطره او دریادن آلا یا فاطمه

اولماسِیدون سن اگر ای سوم اهل کسا

کیمسه اولمازدی هامی دنیاده کُفِّ مرتضی

اولماسِیدی مرتضی اولمازدی کُفّون مطلقا

ای سنون کُفّون فقط بیر مرتضی یا فاطمه

سن جلالتده خانم حاشا بو دنیایه گله

مِثلوَه هیهات مامِ خلقت اولسون حامله

بحر وصفونده دایاندی کشتی عَقلیم گله

غرقه ی گرداب حیرت ناخدا یا فاطمه

سن او بانوسن که مثلون بیرده گَلمَز عالمه

مایه ی فخریّه سن عالمده نسل آدمه

سن فداهایه مخاطب سن رسول خاتمه

بو خطابی وحیا ایتموش مصطفی یا فاطمه

گلشن پیغمبرین تک بیر گل رعناسی سن

بوستانِ اصطفی سرو چمن آراسی سن

باغ فردوس حیا و عصمتین طوباسی سن

سندن اخذ ایلر حیا هر با حیا یا فاطمه

سن او بانوسن که چرخ عصمته تک ماهیدون

کاملاً احکام شرعه عامل و آگاهیدون

دودمانون ایچره ده محجوبه هر بیر گاهیدون

اولمادی چادر باشوندان آیریلا یا فاطمه

فرضیه شاهد همان فصل مفصّل مُجملی

کاش اولیدی شل سنه سیلی ووران ظالم اَلی

قویمادون سیلی یرین گورسون حیاتونده علی

چادر آتدا ایلمیشدون اختفا یا فاطمه

گوردی غسلوندا علی سیلی یوزین نیلی ایدوب

پاره جایِ گوشوارون هم او بیر سیلی ایدوب

چشمه ی اشکین یوزینده مرتضی سِیلی ایدوب

آز قالوب بو سِیل ایده کونی فنا یا فاطمه

باخدی یاندی شدّتیله سس چکوب بیر آغلادی

راه صبری کانِ صبره بیر بو نسگل باغلادی

قلبْ قلبِ عالمی تک جای سیلی داغلادی

نه او قمچی یرلری نه بیر یارا یا فاطمه

بُلمدی افسوس قدرون ملّت بی شرم و حیا

هم قاپون یاندوردی هم ایتدی وجودون زخم دار

هم در و دیوار آراسندا قویوب ویردی فشار

اولدون اوندا درد سقطه مبتلا یا فاطمه

سسلدون گل فضّه درگاهیم الولاندی منیم

هم بالام سقط اولدی هم سینم یارالاندی منیم

هم سنوب پهلو، آلشمش قلبیم اودلاندی منیم

یاندیروب قلب جهانی بو ندا یا فاطمه

یتمه میش امدادیوه درک ایتمه میش فضّه سنی

بُلمورم نولدی گنه بیله چاغردون فضّه نی

فضّه گل بو ظالم بی رحم الیندن آل منی

یتدی سمع لافتایه بوندا یا فاطمه

دیشره چخدی چوخ شتابیله ولی کردگار

گوردی ضعف ایچره یخلموش عصمت پروردگار

هم جنینون سقط اولوب هم چادرون باشدان کنار

غیرت الله اُستوَه سالدی عبا یا فاطمه

یاده سالّام هر زمان که من سنون آلامیوی

رام گُورَّم هر بلایایه دل آرامیوی

لیک بُلّم قان ایدوب بالله او قلب رامیوی

ضعف حالنده یخلماق خلق آرا یا فاطمه

سن اوتاندون که یخیلدون گوردی نامحرم سنی

ایتدی مین لر درده عمرونده بو غم همدم سنی

سالدی آخِرده اَیاقدان بو غمِ مُدغم سنی

نه بُلر بیگانه، آنلار آشنا یا فاطمه

حق لیسن بیر درد بی درماندی اهل عفّته

چشم نامحرم ساتاشسون بیر حیالی عورته

خوشدی اُلماق گوز ساتاشسون هر اهل عصمته

ایستر اولسون بو نظر اصلا هوا یا فاطمه

حاش لله بیر گورن اولدی رخ گُل ناروی

حاش لله گوردی بیر گوز، طلعت رخساروی

لیک مشغول ایلدون بو نکتیه افکاروی

چادرون اولدی نیه باشدان جدا یا فاطمه

حاله گلدون ضعفدن، گوردون عبا اوستونده وار

بو عبادن پی آپاردون مطلبه دوتدون شرار

ضعف ایدنده چادرون بولدون اولوب باشدان کنار

اولدی قلبونده بو دردون بی دوا یا فاطمه

من بیله بُلم بو غم سرو قدون خم ایلدی

قاره زلفون آق او یتمیش گونده بو غم ایلدی

عمریوه هر نیلدی عمده بو بیر دم ایلدی

غصّه مرگ ایتدی سنی بو ماجرا یا فاطمه

لاجرم آشدون گوزون گوردون عمواوغلون حالینی

باغلاموش زاغ و زغن شهباز قدرت بالینی

بولمورم نه حالیده گوردون علی احوالینی

اوز اوزون یاددان چخاتدون مطلقا، یا فاطمه

حال ضعفیله دوروب دوتدون عم اوغلون دامنین

سسلدون قویمام بو ذلّتله گیده یعسوب دین

قالدی مابین کشاکشده امیرالمومنین

نه اولار ایتدی نه سن ایتدون رها یا فاطمه

 

/ 0 نظر / 42 بازدید