جلالت حضرت زهرا (من کلام : کلامی زنجانی)

سالام قلوبه طوفان زهرا اجازه وئرسه

آلام مقام شایان زهرا اجازه وئرسه

بو آزموده بنده محوردی پنج تنده

اموات اولارلا زنده زهرا اجازه وئرسه

اولمیدی گر بو علیل اولمازدی خلقت اصلا

قطره اولار چو دریا زهرا اجازه وئرسه

توفیق ، یار رهدی سیندرما شرط عهدی

شایدده گلدی مهدی زهرا اجازه وئرسه

جمعه گلر سواره مهدی ماهپاره

گنبد قویار مزاره زهرا اجازه وئرسه

عالم بدون زهرا کامل دگل به مولا

گوللر اولار شکوفا زهرا اجازه وئرسه

غم قالماز انجمنده هم دشت و هم دمنده

پرواز ائدر پرده زهرا اجازه وئرسه

جرمه چکله پرده دیوان دادگره

چاره ائدله زهرا اجازه وئرسه

بو یار حق سرشته خادمدی مین فرشته

واللهی دل سیخلماز سوز نظمیدن چیخیلماز

ایرانلی لار یخلماز زهرا اجازه وئرسه

روح الله اولدی هادی یاد ائت او زنده یادی

ئولمز ولایت آدی زهرا اجازه وئرسه

بتلار فنا اولالار شاهلار گدا اولالار

داشلار طلا اولالار زهرا اجازه وئرسه

بیلمور مرامی کجلر آل اللهیه لجلر

توختار هامی فلجلرزهرا اجازه وئرسه

نیلور سوزم ، دلیلی گور دشمن ذلیلی

وروخ یهوده سیلی زهرا اجازه وئرسه

شکاکه اولما مونس کافیدی رطب و یابس

پر فیض اولار مجالس زهرا اجازه وئرسه

وهابیان ننگین اعلان ائدوبدی جنگین

وئروخ جواب سنگین زهرا اجازه وئرسه

تجلیل ائت اولیندن روح مجللیدن

جبریل ئوپر الیندن زهرا اجازه وئرسه

گر وئرسه اجازه دل چاتماز امتیازه

رحمت یاغار حجازه زهرا اجازه وئرسه

اللهدان آلدی رخصت حقدن ائده حمایت

یاتماز لوای غیرت زهرا اجازه وئرسه

سینه وران گوزللر تقو الی پاک عمللر

بو مجلسه گللر زهرا اجازه وئرسه

آند اولسون اصفیایه یاز دفتر صفایه

ناخوش چاتار شفایه زهرا اجازه وئرسه

ائتمه گله بلادن تقدیر یا قضادن

رحمت یاغار سمادن زهرا اجازه وئرسه

مین مور اولار سلیمان منادی مزد سلمان

درده ائدله درمان زهرا اجازه وئرسه

نظمه دشوب فلکلر حق حق دیر ملکلر

با هم اولار اوکلر زهرا اجاه وئرسه

صدیقه دور مدالی هم فاطمه جلالی

قلبون گئدر ملالی زهرا اجازه وئرسه

گر یاره همسفرسن افلاکی سیر ائدرسن

باخ گور هارا کئدرسن زهرا اجازه وئرسه

پاک ایله اعتقادون هیئتده تاپ مرادون

حتما یازالار آدون زهرا اجازه وئرسه

ای حاجی باخ اصوله شخصیت بتوله

حجون یتر قبوله زهرا اجازه وئرسه

گی قاره یا حسین چک گور قبریوه تدارک

سرمایه دور بو کوینک زهرا اجازه وئرسه

گر اوغلی چکسه شمشیر دلده اللهی تکبیر

اسلا اولار جهانگیر زهرا اجازنه وئرسه

گول سینه وه ساچالار بیگانه لر قاچالار

چوخ مشگلی آچالار زهرا اجازه وئرسه

 

/ 0 نظر / 34 بازدید