زبانحال حضرت زینب در فراق حضرت زهرا (زرین قلم)

گوزوم غمونده دونوب بارش بهاره آنا

که آختارور گوره بلکه سنی دوباره آنا

دوشوبدی کشتی گوگلوم بلالی طوفانه

چکن تاپولموری گردابیدن کناره آنا

دیردیلر آناسیزلیق چتیندی، بُلمزدیم

دوشوبدی زینبون ایمدی همان شراره آنا

دولانورام، دولانان یرلرون گوروب یانورام

یوزیمی دوندریرم حیّ کردگاره آنا

اورک دوام ایلمور بوش گورم یرون آناجان

آخور سرشک غمیم دیده دن عذاره آنا

حسینیوه باخورام قلبیدن اَلولانوام

دوشنده گوزلریم اول دیده ی خماره آنا

ایله دولوبدی گوزل گوزلری، سولوب رنگی

سالوبدی زینبیوی درد بی شماره آنا

دوشوب او بلبل شوریده نطقیدن یکسر

داخی دانیشمیری منله او ماه پاره آنا

جهانه چوخ آناسیزلر گَلوب گیدوب، گیده جاق

ولی منیم کیمی گَلمز بو روزگاره آنا

جهاندا هانسی آنا دردینی دیمز قیزینا

سالوبدی روحیمه بو نسگلون شراره آنا

اورکده غصّه لرون ساقلیقوندا گیزلینیدی

ولیک ایمدی چخوب دردون آشکاره آنا

سینن ندن یارالیدی منه نیه دیمدون

ووروب بو قلبیمه چوخ یاره لر او یاره آنا

دیدون اوشاقدی یقین بُلمه ماخلیلقی خوشدور؟

که زینبیم ایده بُلمز بو درده چاره آنا؟

یاراوا مرهم ایدردیم آنا بو گوزیاشیمی

قیزون گورردون ایدر چاره زخمداره آنا

دوشنده یاده یخلماقلیقون کباب اولورام

ایدردون حسرتیله زینبه نظاره آنا

او باخماقونلا دیردون آنام باجیم زینب

آنان اُلور باجی گَل چک منی کناره آنا

منیم قولومدا توان اولمادی گذشت ایله

که دوشمه میشدی قیزون بیله گیر و داره آنا

مزارون ایتگین اگر اولماسِیدی قیرخوندا

اولاردی فرصت اقلّاً بو شرمساره آنا

گَلوب ایله دوشنردیم او تربت پاکه

دوشَردی شال عزا زینب اول مزاره آنا

حسینیوین یاپوشاردوم الیندن آهسته

او بلبلی گَتیرردیم او شاخساره آنا

بو نازدانه وی مین نازیله اوتورداردیم

ایدردیم آهو باخشلی گوزه نظاره آنا

باخشلاریندا گورِیدیم سنون باخشلاریوی

آخاردی خون دلیم دیده دن عذاره آنا

یانقلی دللریله بیر دویونجا اوخشاردیم

که بلبلی گَتیرردیم چمنده زاره آنا

هزار حیف گرک اربعینون ایوده دوتام

بیله یازوبدی یازان زینب فکاره آنا

یغام بالالاریوی باشیمه اوزوم اوخیم

او نوحه لر که ایدر قلبی پاره پاره آنا

بو ایوده آغلاماقیندا بیر آیری مشکلی وار

دوشور امام مبین درد بی شماره آنا

بیز آغلینده دولور گوزلری، اَلولانورام

دوشنده گوزلریم اول چشم اشکباره آنا

بو باره دن ولی بیر ذرّه ناگران دگلم

که زینبون چاتار آخِر او انتظاره آنا

بو شیعه لردن ایله آغلیانلارون گله جاق

یانار او آغلاماقا ماهیله ستاره آنا

یانقلی دللریله اوخشیوب سیزیلدالّار

اولار تسلّی دل قلب بی قراره آنا

زبان حالیمی زرّین قلم یانقلی یازار

بو شرطیلن که اوزوزدن اولار اشاره آنا

 

/ 0 نظر / 55 بازدید