اهمیت عزاداری (من کلام : بلوری)

ای وجودیندن منظّم نظم عالم یا حسین

سنله محکم دور بنای عرش اعظم یا حسین

سایه ی لطفون پناه اولدی ازلده آدمه

حشره تک مرهون الطافوندی آدم یا حسین

تا نزول ایتدون وقاریله محیط عالمه

اولدی عالم مقدموندن خلد خرّم یا حسین

سالک سلک شهادتسن سلوک عشقیده

نصب ایدوبسن قلّه ی عرفانه پرچم یا حسین

افتخار ایلر وجود پاکیوه آل خلیل

ای منای کربلاده ذبح اعظم یا حسین

جود و احسان و سخاوتده نظیرون یوخدی یوخ

سائل درگاه احسانوندی حاتم یا حسین

عالم عشقون قویوب حیران هامی عالملری

عالمونده وار سنون بیر اوزگه عالم یا حسین

رویت ایتسه جان ویرنده کیمسه گل رخساریوی

باغ جنّت آرزو ایتمز مسلّم یا حسین

ماتمونده کیم عذاره توکسه گر بیر قطره اشک

حشریده گورمز یقین نار جهنّم یا حسین

عرش اعلادن گوزلدور بارگاه حضرتون

رشک ایدر بو درگهه عرش معظّم یا حسین

کربلا اولدی وجودونله مطاف اهل عشق

مرقدون کعبه، فراتون آب زمزم یا حسین

اوزگه لر قلبین جهاندا شاد ایدر بزم سرور

ماتمونده شیعه نین قلبین آچار غم یا حسین

آرزوی طوف قبرون درد اولوب عشّاقیوه

اشک چشمی ایلروخ بو درده مرهم یا حسین

تک نه من لالم مدیحونده اولوب ناطقلرین

دل لری اوصاف اجلالوندا اَبکَم یا حسین

بحر مدحونده نهنگ فکر بکریم غرق اولوب

محو اولار قطره گورنده بی کران یم یا حسین

قبریوین شوقی آلوب دلدن "بلوری" طاقتین

کربلا ایستور بو دل ای شاه افخم یا حسین

 

/ 0 نظر / 61 بازدید