احوالات حضرت قاسم (من کلام : صافی)

اولدوم جوانم یالقوزام گل داده ای سردار عمو

یوخ سندن اوزگه بیر نفر من بیکسه غمخوار عمو

نیلوم عمو من گلماقا بو قوم کین ویرمز امان

قربان گلن یولّاروا سن گل ویروم آسوده جان

بیرده مبارک عارضون گورسم یتر روح روان

ای صورتی آئینه ی عکس رخ دلدار عمو

دلدن سالوبلا قاسمون بو لشکر ظلم و ستم

نه رحم و نه انصاف وار یاره وورالّار دمبدم

دوغراندی یکسر پیکریم آرتدی غم و درد و الم

گل گور نه حاله دوشموشم ای بی کس و بی یار عمو

آخِر نفسدور من نجه ایتموم وصالون آرزو

من شایقم ایلر گوگل نور جمالون آرزو

قاسم اُلور ایلر عمو بدر هلالون آرزو

چوخ دلخوشام اوز حالیمه وار بوندا بیر اسرار عمو

گون ایسّی من یالقوزام سوسوز اطرافیمی دشمن آلوب

جسمیم یارالی گوزلریم قانیاش توکر یولدا قالوب

بو رحمسیزلر گور منی آخِر نجه حاله سالوب

نه طاقت گفتار وار نه قوّت رفتار عمو

آخِر بو چولده ای عمو بیچاره لر امّیدیسن

تاخیریوه باعث ندور فریاده گلمورسن ندن

گل گور نه نوعی دلخوشام آتلار ایاقی آتدا من

جان ویرماقا جانانیمه ای سرو گل رخسار عمو

آخِر یتیمم ای عمو گوگلومده وار چوخ مشکلیم

گل باشیم اوسته قویما سن قالسون اورکده نسگلیم

قانه بویاندی عاقبت ظلمیله زلف و کاکلیم

من بی کس و بیچاره ده یوخ طاقت گفتار عمو

غمدن اولوب باغریم کباب فریاده باخ فریاده باخ

بو باشیم اوسته رحمسیز جلّاده باخ جلّاده باخ

قاندان حنا یاخموش اله داماده باخ داماده باخ

قویما بو حالیمده قالوم من حسرت دیدار عمو

/ 0 نظر / 6 بازدید