احوالات حضرت قاسم (من کلام : صافی)

گلمیشم گلمور سسون ای شاهزاده هارداسان

 ال سسین من بیکسین ای شاهزاده هارداسان

سسلدون بیرقالمادی قلبیمده ارامیم منیم

بیرده سسلن تااوغول حاصل اولا کامیم منیم

یاده سالدون سنمنی اخر دل ارامیم منیم

گلمیشم گلمور سسون ای شاهزاده هارداسان

سن گلن دمدهسریه گوز تیکوب اخر یولا

گئج اپارسام قورخورام باشین اچوب زلفین یولا

اول یره کیمهدوشوبسن بو عمون قربان اولا

گلمیشم گلمور سسون ای شاهزاده هارداسان

من باشون اوستهگلینجه قورخورام گلسین اجل

دورمی دشمن الوباخر گوتورمور مندن ال

خیمه دیدیم سسلدون ئولدوم عمو امداده گل

گلمیشم گلمور سسون ای شاهزاده هارداسان

چوخ چتیندورسسلیه سن سن عمون امدادیوه

یتمیه بیر بلهوقتونده سنون فریادیوه

ای منی دادایلین امداده اخر دادیوه

گلمیشم گلمور سسون ای شاهزاده هارداسان

ای بلا صیادینوننخجیری ای اهوی رام

روضه رضوانگوروم اولسون سنه جای خرام

هارداسان دورگلمگیمدن ایله تحصیل مرام

گلمیشم گلمور سسون ای شاهزاده هارداسان

یوخسا مدهوشایلیوبدور جلوه جانان سنی

یا گلینجه مناپارماقه اپاردی قان سنی

خیمیه تاپساماپارام میهمان الان سنی

گلمیشم گلمور سسون ای شاهزاده هارداسان

صافیا قیل دائما ورد زبان سن بو سوزی

قویما قالسون خانه دلده نهان سن بو سوزی

بزم غمده آشکار ایله بیان سن بو سوزی

گلمییشم گلمور غمون ای شاهزاده هارداسان

/ 0 نظر / 15 بازدید