بسته شدن آب فرات (من کلام : لاادری)

ای فراتین سویی ، شرمنــــــــــــده دوران اولاسان
تشنه لر قلبی قان اولدی ، سنی ده قان اولاسان

قان اولاسان ای فرات ، قان اولاسان ای فرات
قان اولاسان ای فرات ، قان اولاسان ای فرات

سو یولون باغلادیلار ، خیمه لره چاتمادی سو
بارالهی نه قیامتــــــــــــدی، نه هنگامه دی بو
اوقدر آغلادی قیزلار، داهی خشک اولدی گلو
دیدیلر ای سو ، سوسوزلار کیمی حیران اولاسان

ای عمو جان، ابوالفضل
یاندیم عمو ، ابوالفضل

قان اولاسان ای فرات ، قان اولاسان ای فرات ،
قان اولاسان ای فرات ، قان اولاسان ای فرات ،

مگر انصافیدی ، صحـــرایه آخار آب فرات
دستماز آلماغا ، سو تاپبیا یاران صلاة
نهر علقم ادی گلجق دییر باب مکات
دائم آواره صحـــــــرا و بیابان اولاسان

قان اولاسان ای فرات ، قان اولاسان ای فرات
قان اولاسان ای فرات ، قان اولاسان ای فرات

ای رباب ای علی اصغـــــــــر آناسی ،آغلاما چوخ
گزمه ده درمان دالسیجا، بالاوین چاره سی یوخ
دَیَیجاق گول بوغازیندان، همان اوچ شعبه لی اوخ
سرنوشتین بویومیش ، سینه سی سوزان اولاسان

قان اولاسان ای فرات ، قان اولاسان ای فرات
قان اولاسان ای فرات ، قان اولاسان ای فرات
سو یولون باغلادیلار ، خیمه لره چاتمادی سو
بارالها نه قیــامتدی ، نه هنـــــــــگامه دی بو
اوُ قَدَر آغلادی قیزلار ،داهی خُشک اولدی گلو

مگه انصافیدی ، صحرایه آخار آب فرات
دستماز آلماغا ، سو تاپبیا یاران صلاه
نهر علقم آدی گلجق دییلر باب مکات
دائم آواره صحــــــــرا و بیابان اولاسان

ای رباب ای علی اصغــــــــر آناسی ،آغلاما چوخ
گزمه ده درمان دالسیجا، بالاوین چاره سی یوخ
دَیَیجاق گول بوغازیندان، همان اوچ شعبه لی اوخ
سرنوشتین بویومیش ، سینه سی سوزان اولاسان

قان اولاسان ای فرات ، قان اولاسان ای فرات
قان اولاسان ای فرات ، قان اولاسان ای فرات

یاندیم عمو ، ابوالفضل
بیرجرعه سو ، ابوالفضل
عمو عمو ، ابوالفضل

/ 0 نظر / 15 بازدید