احوالات کوفه (من کلام : عابد خیابانی)

من کارگاه مهر و وفا شاهکاریم

گنجینه ی وقار، دُرِ شاهواریم

مستوره ی ستبرق تقوا و حکمتم

سیّاله جوهرم رگ عصمتده جاریم

آئینه ی تجلّی جانان جلاسیم

زنگار آبگینه ی بیداد و خواریم

باران اشکیمیله صفای گل وفا

تقوائیله بهشت دیانت بهاریم

قید ستم محالدی پابند اولا منه

من رشته ی وفاده محبّت شکاریم

طوبای باغ خلد وفا و محبّتم

بار فضیلت و ادبین شاخساریم

قلب کویری گلشن ایدر فیض منطقیم

رشح زلال معرفتین چشمه ساریم

من مفخرم قبیله ی انسانه کونده

من یادگار فخر رسل یادگاریم

من پیروم حسینه ره عشق و شورده

من جان نثار حُسن ازل جان نثاریم

تا ماه آسمان امیدیم ایدوب غروب

شبهای تار هجرینین انجم شماریم

قارداشیمیله یتدی شهادت شرافته

منده اسارتین شرف و افتخاریم

هرگز نه تیره بخت اولی مقهور عشق اولان

من عشق و شور عزّتینون کامگاریم

گلرنگ اشک، دامنیمی گلشن ایلیوب

من نوبهار عشق و وفا لاله زاریم

بختیم گلی شکفته دی اعجاز عشقدن

گرچه خزان اولان گلومون داغداریم

یاندوقجا دل شرار غمه جان تاپور صفا

من بوته ی غمین زر کامل عیاریم

راه خطرده سیر ایدرم پای شوقله

چون گوهر خزینه ی جان خواستاریم

مندندی زیب جوهره ی عفّت و حیا

من گوش نوعروس ادب گوشواریم

مسندنشین کاخ رفیع کرامتم

هرچند راه عشق و وفا خاکساریم

مینلر بیله مصیبت اولا سهلدور که من

صبر و شهامتین جبل استواریم

من عشقین آبروسی اسارت کرامتی

سلم و رضا فضیلتی صبر اعتباریم

مژگان قلم، مداد سرشکیم، ورق یوزوم

سودای شور عشق، وقایع نگاریم

صیت وفا آدیملا دوتار جمله عالمی

من زینبم وفا و محبّت شعاریم

یتمز قرار و طاقتیمه ظلمدن خلل

امّا بو بی قرارلرین بیقراریم

درد ایتمرم حساب محبّت مصائبین

دردیم بودور که فرقت جانان دچاریم

هر یولدا سیر ایده باشی آرام جانیمون

آردینجا سایه تک او یولون رهسپاریم

سررشته عشق الینده دی، هرچند ظاهراً

من بو شکسته قافله سر رشته داریم

بیر ال قویولدی سینمه طغیان عشقده

علّت او الدی هر ستمین بردباریم

هرچند اوزوم محاط غم و درد و محنتم

بو غمکشیده قافله نون غمگساریم

آی آیت کرامت و احسان و معدلت

بیر عمریدور مصیبتیوین سوگواریم

بو شعرلر بهانه دی اظهار عجز ایدم

بیر درگهه که چشم به راه غباریم

بیر نظره ی عطائیله ایت چاره دردیمه

«عابد» کیمی عنایتون امّیدواریم

 

/ 0 نظر / 6 بازدید