میلاد امام جواد (من کلام : فرهاد فکری)

جواد الائمه روح ایمان

جانلار سنه قربان قربان قربان

فرزند فاطمه – جواد الائمه

 

سن فخر دورانسان مولا مولا

معنای قرآنسان مولا مولا

هر درده درمانسان مولا مولا

سن سن بیزه مهمان مهمان مهمان

فرزند فاطمه – جواد الائمه

 

ای گل یوزی لاله لاله لاله

قربانم یوزنده خاله خاله

شادم بو احواله حاله حاله

شیعه لرون شاد و خندان خندان

فرزند فاطمه – جواد الائمه

 

ای زهرایه دلبر دلبر دلبر

سنسن بیزه رهبر رهبر رهبر

روشن اولوب گوزلر گوزلر گوزلر

دردیمیزه ردمان درمان درمان

فرزند فاطمه – جواد الائمه

 

خبر ائدون گلسون طاها طاها

سووندی جنتده مولا مولا

خندان اولوب لعل لب زهرا

گوزوم سنه اولسون قربان قربان

فرزند فاطمه – جواد الائمه

 

حیران قاوب علم سن تک شاهه

آتام آنام قربان روی ماهه

بیر نظر ایله بو خاطرخواهه

سن سن ایکی دنیا سلطان سلطان

فرزند فاطمه – جواد الائمه

 

/ 0 نظر / 10 بازدید