جلالت حضرت زهرا (من کلام : لاادری)

بیزه  دنیاده   عنایت    ایلین   فاطمه دی

یر یوزون نوریله   جنت ایلین فاطمه دی

خلق ایدوب عالمی خلاق سماوات وزمین

آدینی   خلقته    زینت    ایلین  فاطمه دی

محرم   کعبۀ  عشقی     ملک و حورادی

کعبۀ    عشقی   عمارت   ایلین فاطمه دی

هر   نفسده    نفسین   قدریجا تسبیح دیوب

آنا   بطننده    مناجات   ایلین    فاطمه دی

گوروب اللهی اگر بیر دفعه    موسای کلیم

گونده   اللهی   زیارت   ایلین    فاطمه دی

سائله طوی گیجه سی کوینگین  اعطا ایلدی

هر   گرفتاره    محبت    ایلین   فاطمه دی

قوخما   ای   شیعه   قیامت   گونونن نارنین

چونکه   عقباده   شفاعت   ایلین   فاطمه دی

/ 0 نظر / 19 بازدید