میلاد امام حسین (من کلام : یوسف معزی)

ای ملک سیما حسین         نوگل زهرا حسین

                   جبرئیلم من سنه قربان حسین  لایلای

                   اولما چوخ گهواره ده گریان حسین لایلای

 

ای صفالی شیرخوار     مصطفائه گل عذار  

صورتون صبحون چاقی       گون تک اولموش اشکار

جبرئیلم من سنه قربان حسین  لایلای

                   اولما چوخ گهواره ده گریان حسین لایلای

 

عاشق جانان حسین     ناطق قرآن حسین

روز مولودون اولوب       سوم شعبان حسین

جبرئیلم من سنه قربان حسین  لایلای

                   اولما چوخ گهواره ده گریان حسین لایلای

 

سن علی دردانه سی        فاطمه ریحانه سی

خلق اولوبسان اولماقا     شمع حق پروانه سی

جبرئیلم من سنه قربان حسین  لایلای

                   اولما چوخ گهواره ده گریان حسین لایلای

 

آغلاما مولا هله           دوشمیوبسن مشگله

ئولمیوبدور قارداشون      قویمیوبسان ال اله

جبرئیلم من سنه قربان حسین  لایلای

                   اولما چوخ گهواره ده گریان حسین لایلای

 

گلمیشم لایلای چالام        رتبه ممتاز آلام

بیر گونی گللم سنون       یارووه سایه سالام

جبرئیلم من سنه قربان حسین  لایلای

                   اولما چوخ گهواره ده گریان حسین لایلای

لبلرون عطشان دگل        سیل اشگون قان دگل

قورخولی چولده هله        قیزلارون ویلان دگل

جبرئیلم من سنه قربان حسین  لایلای

                   اولما چوخ گهواره ده گریان حسین لایلای

/ 0 نظر / 4 بازدید