میلاد امام زمان (عج)(من کلام : فرهاد فکری)

                  ای شاه اِنس و جان       یـا صـاحـب الـزمـــان               

اَلغـوث و الامان       یـا صـاحـب الـزمـــان

یـا صـاحـب الـزمـــان

یـا صـاحـب الـزمـــان

ای روح عــالـمـیـن        وی مــاه احـمـدی

دردانــه ی عــلـی        نــــور مـــحــمـدی

سنده عیان اولوب         سـیـمــای ایــزدی

ای اهـل عـصمـته         دلــدار سـرمـــدی

             ای لـطـفـی بیـکـران

             یـا صـاحـب الـزمـــان

ای مــــاه مــه لـقا        وی نـور کـــــبـریــا

گوندن ایشیقلی ســـان          آیــدان دا بـاصـفـــا

دریـــای مـعــرفـت        ای مـعــدن وفـــــا

قان اولدی قلب لر        گل هارداسان آقـا

            گوزلور سنی جهــان

            یـا صـاحـب الـزمـــان

ای شـاه بـاوقـــار         دلــــدار گــلـعـذار

اهــل ولا اولـــوب         هجـرونده بیقـــرار

عاشق لری داخـی         ئولــدوردی انتظار

ایدسون ظهور آقا         دنـیـا صـفــا تـابـار

             ای نـور جــــــــاودان

             یـا صـاحـب الـزمــان

ای مـظــهـر کـمال      ای شـاه ذوالجلال

مـعشوق اهـل دل      مـحـبـــوب لایـــزال

گورمز داخی جهان     سن کیمی مه جمال

یوسف ده گورمیوب      بیر بیلـه خَدّ و خال

            ای یـوسـف زمـــــان

           یـا صـاحـب الـزمـــان

یـرلـر سـنـه فــــدا       گــویـلـر سنـه فـدا

جنت سنون کیـدی       کـــوثـر سـنـه فـدا

یامهدی سسلیرن       دللر سـنـه فـــــدا

هجرون ده آغلیـان      گــوزللر سـنـه فـدا

            ای یــار بـی کـسـان

            یـا صـاحـب الـزمـــان

/ 0 نظر / 4 بازدید