احوالات ورود به شام (من کلام :سعدی زمان)

دایاندی غم قطاری شامیده چون باب ساعاته

صباح شام اولوب بیر شام تیره هاشمیّاته

چخوبلار شامین اهلی پیشوازه چنگ و نای اَلده

ایدوبلر بی حیالر حتک حرمت فاطمیّاته

ویروبلر سر به سر هر رهگذاره زینت و زیور

سالوبلار پرده ی رنگین عمارات و قصوراته

حیا مانع اولور عرض ایلیم سازنده بازنده

هره بیر نغمه اوسته باشلیوبلار بیر مُقایاته

گورنده بیر بیرین آل امیّه سویلوری تبریک

دیَن یوخ هانسی عید اولموش سبب بیله قضیّاته

گَلور شام ارتشی جنگ شه اسلامیدن فاتح

ایدوللر افتخار اَلده اولان جنگی مهمّاته

ویروب سرهنگ لر اوز هنگینه مخصوص تشکیلات

نظامی لر وجودین غرق ایدوب خونریز آلاته

ایدوبلر لشکری مغلوب شاهین باشین استقبال

او باش که صبر ایدوب ترویج دین اوسته بلیّاته

او حالی گوردی فخرُ السّاجدین اولدی پریشان حال

یِری وار عرض ایدم اود ووردی دود آهی ذرّاته

خانملار گَلدیلر شوره، حجازی نغمه باشلاندی

خواتین حرمدن ناله اوج ایتدی حجاباته

همایون قافله دروازه ده لنگ ایتدی اوچ ساعت

مخالف لر ووروب طعنه دوشوب لرزه سماواته

اگرچه نینوا دشتینده آل ا... تالانموشدی

ولی ممکن دگل مغلوب اولسون نور ظلماته

حجازیلر یوزین اصلاً عراقیلر گورنمزدی

گوزی خیره ایدر معلومیدور گون دوشسه مرآته

شکسته محمل ایچره عصمت کبری قیزی زینب

گَلوردی ظلم قوم بی مروّتدن شکایاته

نوامیس الهی شام شومه اولدیلار داخل

او ساعت دوشدی امّا شمرِ دون اوزگه خیالاته

یهودی کوچه سیندن غم قطارین چکدی اول ظالم

که کفّار آل حیدردن اَل آچسونلار مکافاته

بویاندا دسته به دسته یهودیلر چخوب بامه

اویاندا آل پیغمبر توکوبلر اشک صفحاته

توکوب محمللر اوسته اودلی نی لر فرقه ی اعدا

دل آل علی اولدی نشانه تیر آفاقه

حرملر سوز آهیله اولار ساز و رِبابیله

اوجالدوب ناله، اود دوشدی دل سکّان جنّاته

جداده نازنین باشلار اولوبلار گون کیمی رخشان

او باشلار پرتوی سالدی ایشیق جنّتده غرفاته

او باش که باشینون دَسمالی عرشه زیور اولموشدی

جدادِیدی، گَلوردی نیزه داری چوخ مباهاته

دیردی یخموشام زهرا ایوین، اُلدورموشَم اوغلین

یانار زهرا، باخار نیزَمده کی باشدا جراحاته

یخان دین اصیلی صاحب رُمحُ الطّویلم من

منم عمده سبب جنگ حسینی ده فتوحاته

ایشیتدی بو سوزی بیر صیحه ووردی زینب صغری

بویوردی اصل مطلبدن چخوب گیچمه فروعاته

دِه جبریل امین لایلای دیَن شخصه منم قاتل

آتاسی بو باشین بیر باب عالیدور علوّاته

دیَردی شامیان آل الَّلهه الفاظ ناشایست

نجه بیمار امام آیا دوزوب ایله مقالاته

جداده شه باشی گورجک او حالی باشلیوب قرآن

نفس لر حبس اولوب، حیرت ویروب یوز اهل شاماته

کلامُ ا...ِ‌ ناطق ایلیوب ظلم آیه سین تقریر

یِتوردی حقّینی ناحق لره حقّیله اثباته

او اعجازی او دمده بیر عجوزه غرفه دن گوردی

حسینون باشیدور بُلدی، اولوب مبهوت او حالاته

اَله بیر داش آلوب ایتدی نشان اول نازنین باشی

او ملعونه ایدوب بیر ظلم او راس باشُئوناته

یاریلدی سجده گاهی، آخدی قانی، نطقیدن دوشدی

جدانی طور ایدوب موسی کیمی محو اولدی لمعاته

گوروب گَلمور داخی قارداش صداسی زینب کبری

دیدی قارداش باجون اَُلسون نه علّت اولدی اسکاته

باخاندا قارداشین آنیندا گوردی تازه بیر یاره

ووروبدور محمله باشین، گنه دوزدی صُعوباته

باشی مجروح اولوب، آق زلفی قانیله خضاب اولدی

دولاندوردی یوزین نوک جداده باب حاجاته

دیدی عشقونده من اولدوم حسینیم بسته ی زنجیر

دولاندیم کوفه و شامی یتیشدیم چوخ فیوضاته

«حسینی» عالم عُلوِینی دوت سُفلِینی ترک ایله

حسینون دامنیندن دوت یتیش عالی مقاماته

دوشوبدور مشکله امرون غم ایتمه لطف ایدر جدّون

که حلّ مشکل آساندور او شاه با کراماته

/ 0 نظر / 20 بازدید