احوالات عباس بن علی (من کلام : ذهنی زاده)

اهل ولا که نفسینه لازم بلا بُلر

ایفای عهدِ عالمِ قالو بَلی بُلر

اوّل بَلی بلایه دیَن صوندا لا دیمز

حتّی دله گَلَن گِله لفظینده لا بُلر

اولماز محبّت عالمی بی امتحان اولا

نسبتله هر عیاری محک مطلقا بُلر

امّا او امتحان که ابوالفضل او گون ویروب

نه امتحاندی، بیر اوزی بیرده خدا بُلر

چون قارداشی دیوب اونا نفسیم سنه فدا

بی شبهه دور که بیرده شه نینوا بُلر

اوندا کی گوردی گیتدی حسینون کمک لری

واجب حسین قتلینی قومِ دغا بُلر

عرض ایتدی سیّدی منه آیا اجازه وار

بو جان نثار نفسیوه نفسین وِقا بُلر

فرمایش ایلدی نجه رخصت ویرر سنه

بیر ناامید اولان که سنی مُرتَجا بُلر

دشمن مقابلینده بو محصور بی پناه

سنسیز قوای دافعه سینده رَخا بُلر

ثابت قدم وجودیوی بو بی معین و یار

سیل ستم قبالینه محکم بنا بُلر

بو روزگاری بیر شب دیجور اولان غریب

ظلمات محنته سنی بَدرُ الدُّجا بُلر

پیغمبرین یرینده حسیندور بو گون سنی

اوز نفسینه به منزله ی مرتضی بُلر

کَبشِ کتیبه سَن منه، لشکر نشانی سَن

گیتسن اگر، بو قوم منی بی قوا بُلر

گیتمه، بو عرصه ده منی تک قویما، بی کسم

آخِر سنی حسین اوزینه بیر رَجا بُلر

حِصنِ حصین سَن منه، بو تک وجودیوی

بیر لشکر عظیمه حسینون سِوا بُلر

سَن تک سرسپاهی اَلیندن گیدن شهون

دشمن شکستِ لشکرینی بَرمَلا بُلر

گیتسَن جماعتیم داغیلور، بیرقیم یاتار

بی یار و بی سپه منی قومِ عَدا بُلر

عرض ایتدی دویموشام داخی من بو حیاتیدن

نفسیم مماتینی دیریلوقدان به جا بُلر

عبّاسه عمر رشته سی قید گران گَلور

لازم بو قیدیدن اوزین ایتسون رها بُلر

ایتسه رکاب پاکیوه جان نقدینی نثار

چوخ فخریدور، اگرچه اوزین کم بها بُلر

بو دردمنده حتماً اُلوم شربتین بو گون

حاذق طبیبِ عشق، مجرّب دوا بُلر

توپراقلار اوسته دوشماقی، قانیله زخمدار

مقتول عشق رتبه سینه ارتقا بُلر

حسرت گوزیله قارداشینا باخدی بیر امام

بیر یَاسیله که یَاسی اولان منتها بُلر

فرمایش ایتدی گیت، منه هر چند فرقتون

بیر دردیدور که دردِ دله آشنا بُلر

تحصیل آب ایله سوسوز اطفاله، چون سنی

قادر بو امره عترت آل عبا بُلر

بیر مشک سالدی چیگنینه عزم فرات ایدوب

سقّا بلی طریقه ی تحصیل ما بُلر

گوردی کَسوب قوشون یولی، سویلوب که ای گروه

هر ملّت اولسا شیوه ی ننگ و حیا بُلر

شرم ایلیون او شاهه سویی ایتمیون حرام

ساقیّ کوثر اوغلیدور کُلُّ الوَری بُلر

اهل و عیالی سوزِ عطشدن خیامیده

جانه گَلوب حیاتینی ما لایُری بُلر

انصاف ایدون آچون سو یولین آز عناد ایدون

منصف روا بو باره ده صلح و صفا بُلر

گویا جواب ویردیلر عبّاسه کوفیان

لشکر اوزون بو سوزلره بی اعتنا بُلر

یا قارداشون یزیدی گرک پیشوا بُله

اسلامیان نجه که بوگون پیشوا بُلر

یا سرنگون اولا بو علملر قوشون سینا

اوندا سیزون سو مشکلوز آسان اولا بُلر

گوردی او شیر شرزه که اهل مجاز ایله

غفلتده دور حقیقتی چون و چرا بُلر

ایتدی خطاب لشکره ازّلکی مطلبه

کافی جواب سبط شه قُل کفی بُلر

یعنی او که یزیده حسین بیعت ایلیه

بیر امریدور بو امری امام هُدی بُلر

اما علملروز یاتا، جنگی بیر ایشدی بو

سردار جنگ یعنی بو صاحب لوا بُلر

بو صفلری داغتماقی، صف برهم ایتماقی

دعوا مناظرینده بو صفدر نما بُلر

سیز باغلیون فرات یولون، راه فتحینی

بو دست حیدری، ید مشک گشا بُلر

جبراً به ضرب تیغ سویی سیزدن آلماقی

عباس وارث هنر لا فَتی بُلر

فکروز بودی بو چولده آخا سو یرینه قان

بو تیغ یاخشی شیوه ی سَفکُ الدِّما بُلر

بو اَل، بو قول، بو پنجه، بو بازو، بو ضرب شست

اثبات ایدر، گورن ندی بو ادّعا بُلر

ایتدی سوزون تمام اوزون ووردی لشکره

بیر جنگ ایدوب که وصفینی اهل وَغا بُلر

آچدی فراتی، آلدی سویی، مشکی دولدوروب

بیر هولیله که سرّینی جنگ آزما بُلر

تشنه وجودی تا سویون آلدی نسیمینی

بیر حاله قالدی او عطشه مبتلا بُلر

دولدوردی اوجین، ایستَدی بیر شربه سو ایچه

گوردی وفا بو امر صوابی خطا بُلر

ایتدی خطاب نفسینه نه فکره دوشموسَن

بو فکری عقل، خواهش نفس و هوا بُلر

قربان عشق اولان سو تمنّاسی ایلمز

قانین سودان اریق حقیقی فدا بُلر

خوار اول، حسیندن صورا ای نفس ایچمه سو

عبّاس نفسینه بو رفانی جفا بُلر

فانی اول، ایستمه داخی اوندان صورا بقا

عاشق فنایِ عالمِ عشقی بقا بُلر

آخِر حسیندی بو که اُلوم شربتین ایچَر

هاردا سنه سَرین سو مروّت روا بُلر

نفسین ملامت ایتدی، مواساته بیر باخون

اَلحَق بو حقّی ایله مواسی اَخا بُلر

آتدی سویی فراته، سوسوز چخدی نهریدن

بیله وفا یولین ایله صاحب لوا بُلر

قارداشینون ایتیرمَدی حقّین حقیقتاً‌

شمس ولا حقوقین ایله مَه لَقا بُلر

هر یردن ایستدی گیده، گوردی کَسوب یولی

بیر لشکری که حدّینی رَبُّ السَّما بُلر

لابدّ نخله زاره اوزین ویردی، چون خیال

ایتدی خیامه بو یولیله یول سالا بُلر

باخدی گنه قاباقی قوشون دوتدی فوج فوج

تکلیفین هر بیری او دلیره اِبا بُلر

بیر آز قلج وورور، یول آچور، بیر قَدَر گیدور

بیر حالیله که فتحینی حتمی قضا بُلر

بیردم که وقتی فوت اولور ایله شتاب ایدور

گویا که بیر فریضیه وقتِ اَدا بُلر

هر زحمته دوزور، سو هواسیله کامینون

تحصیلینی نتیجه ی رنج و عِنا بُلر

سعد اوغلی امر ویردی که یاغدورسون اوخلاری

هر کس علوم رَمیه وجودین سزا بُلر

شمشیر و نیزه ایله قتال ایله سوز اگر

مغلوب بو جماعتی اهل غَزا بُلر

بو طرزیله بو قومی مقابلده بیر حریف

بیر تندباد رهگذرینده هبا بُلر

عبّاس گوردی ایله توکور دشمن اوخلاری

تعدادینی خدای علیم و علا بُلر

سسلندی ای جماعت دون ایتمَسون دریغ

حقّیمده هر جفانی او که مدّعا بُلر

فکر ایتمیون اُلومدن ابوالفضل باک ایدر

نه، بلکه بو مماتینی عین مُنا بُلر

هر قَدر عمرینون گونی تیز ایلسه غروب

عبّاس بخت کوکبینه انجلا بُلر

خوشدور ویره وجودینه پُرتاب تیر پر

اوج وصال یاره اوزین بیر هُما بُلر

دعوایه سعی مرتضوی گرچه منده وار

هر کس گورر منی اُلومه نارضا بُلر

دل سعی ایدور سو بلکه یِتیشسون سوسوزلارا

اطفالی چون نه حاله سالوبدور ضما بُلر

جان نقدینون بها ویره بیر مشک سو آلا

عبّاس استفاده ی لو بیع و شرا بُلر

هی سسلنور قلج وورور، ایله ویرور فشار

دشمن وسیع عرصه نی بیر تنگنا بُلر

ناگه جفا اَلیله قلملَندی صاق قولی

گوردی اوزین جری اونا قوم دغا بُلر

سسلندی ای جماعتِ دون ایتمیون خیال

اوز قدرتین حریفوز اوزیندن جدا بُلر

سو تک گر آخسا قانی بو سقّای تشنه کام

نه عجز ایدر سیزه، نه ده بیر التجا بُلر

کَسدوز یمینیمی، گنه امداد دین ایدر

مالک اوزین یسارینه عبّاس تا بُلر

وورّام گنه قلج صول اَلیم تا بیلَکده وار

صاق اَل بُلن یولی صول اَلیم هکذا بُلر

هی اَلدی قولدی باشدی بدندی توکور یره

بیر جهدیله که همّت اونی مقتضا بُلر

ناگه صول اَلده تیغ ستمله قَلَملَنوب

حالی نولوب فقط او قَطیعُ الیَدا بُلر

امّا گورنده مشکی سلامتدی شاد اولور

گرچه اوزین مرامِ دله نارسا بُلر

اَللر گیدوب، گوتورموری اَل مشکیدن گنه

گویا اوزینده قدرتینه استوا بُلر

بیرده تلاش ایدور که علم یاتماسون، علم

یاتسا قیامتین حرم اهلی به پا بُلر

بیر اوخ یِتیشدی مشکه او حالتده ناگهان

بُلدی قضا بو مائی نصیبِ ثرا بُلر

گیتدوقجا سو، او حاله قالور حالینی گورن

روحین او حالیله بدنیندن جدا بُلر

بیر سنگدلده یِتدی نه ظلم ایتدی بُلمورم

اهل خبر ندور خبره مبتدا بُلر

آتدان دوشنده سسلدی اَدرِکنی یا اَخا

نه نوع سسلدی شه کرب و بلا بُلر

تا آلدی سس، تعاقب ایدوب، تاپدی قارداشین

بیر حالیله که عالم سرّ و خفا بُلر

سسلندی قارداش ایمدی بِلیم سیندی نِیلیوم

سنسیز منی شکسته سپه اشقیا بُلر

دشمن جسارتیله هجوم ایلر اوستومه

عاجز منی دفاعه داخی اَدعیا بُلر

اَُلدوردولر سنی آتام اوغلی حسین ده

اوز قتلینی بو چولده بِلا اِمترا بُلر

اوز حالیمه سنه باخارام، یانّام، آغلارام

قانه دونن گوگل نه دی، بو آه و وا بُلر

قارداش منه سنون کیمی قارداش مصیبتی

نِیلر، بو بار هجریله قدّی دوتا بُلر

اَدرِک سسون خیامه یِتندن اسارتین

گَلمیش وقوعه بنتِ شهِ اولیا بُلر

شام ایچره زینب اوز گونونون شامه دونماقین

عِلمُ‌الیَقین اوزیله او بختی قرا بُلر

عورت اوشاق ایله قاریشوب بیر بیره تمام

آتدان یخلماقون او که بُلمز و یا بُلر

بعضی سنون شهادتیوه ویرموری گمان

بعضیسی یوز ویروب سنه نه ماجرا بُلر

نه فکریله یازیلدی بو اشعار، کیم بُلر

سوز صاحبی صعوبتینی ذهنیا بُلر

 

 

/ 0 نظر / 31 بازدید