وفات حضرت زینب (من کلام : هادی اردبیلی)

سلام اولا ساچی آغ گوندوزی قراخانما

سلام اولا باشی پر درد و ماجرا خانما

سلام اولا غم النـدن قـرارینی آلانا

بلا دیاری بـلالی باشین غمـه سالانا

سلام او زینبه که گیتدی فاطمه یولونی

حجابه خاطر اوپوپ تازیانه لر قولونی

سلام او زینبه ایتدی فلک اولده عزیز

اونی صورا ولی بش سینده قویوب ننه سیز

سلام او زینبه درد اولدی گونده زواری

آتاسی حیدرین اولدی اوزی پرستاری

سلام او زینبه غم اوتلی ایلدی سوزونی

علی ئولنده اونون باغلیوب اوزی گوزونی

سلام او زینبه دائیم سالوبدی باشه قرا

قوروب ئولنلرینه قاره باشدا بـزم عزا

سلام او زینبـه شهرت آپاردی فرزانه

حریم دینـه مدافع اولوبـدی مـردانه

سلام او زینبه ال باشدا چیخدی تل اوسته

خیامـدن نگران قلبی دردیـدن خسته

سلام او زینبه گورمز زمـانه مِثل و مَثل

آتوبـدی پنجـه قاتلـده تیغ قاتله ال

سلام او زینبه که قالدی غصه بحرینده

باشنا بیرگونی کول یاغدی کوفه شهرینده

سلام او زینبه آهی اوجالدی نُه فلکه

شبیه فاطمه نی بوکدی قاره بیر لچگه

سلام اوزینبه زهرا کیمی غمی چوخیدی

ویرنده جان باشی اوستنده بیرنفریوخدی

سلام او زینبه بنذردی ذولفقاره سوزی

باخوردی کرب و بلایه ساری جان اوسته گوزی

ایدردی نالـه سنق نی مثـالی اوز اوزینه

دولاردی گوز یاشی جان اوسته قان دولان گوزینه

دیردی چنگ اجلده شکارم آی قارداش

گوزوم گزور سنی گل بی قرارم آی قارداش

چوخور مکاندا بوغازوندن اوپدیم آیریلدیم

گنه او بوسه دن اوتری خمارم آی قارداش

الیم ،ساچیم ،دوداقیم ،قانلی سندن آیریلدیم

او بلبلـم که گـولـومدن کنارم آی قارداش

داش آلتدا قالدی گلیم شهپری سنق گلدیم

ئولونجه حسرت روی بهـارم آی قارداش

اجازه ویرمـدیلر جسموی مـزاره قویام

قولومی باغلادیلار شرمسارم آی قارداش

سنی قویوب گون ایوینده حسین یولا دوشدوم

اوزوم جان اوسته سنه انتظارم آی قارداش

چیخار بوجان گنه یاددان او صحنه لر چیخماز

ننم جانی هله ده سوگـوارم آی قارداش

باتاندان آی کیمی سن مغرب مـزارونده

ایتن ستاره کیمی بی مدارم آی قارداش

مریض اولاندان ایله یادیمه دوشوبسن حسین

فراق سختیدی درده دچارم آی قارداش

نه نم اولیدی یانیمدا سنی چاغیرمازدیم

آناسیزام بلوسن یوخدی چاره آی قارداش

دوشوبدی لکنته دیل سینده نفس چالیشور

قالوب یولوندا گوزوم اشگبارم آی قارداش

اورکده جان ویرنون بعضی سری سوزلر اولور

سوزوم قالوب اورگیمده فکارم آی قارداش

نه قارداشیم ،نه ،نه نم واردی حالیمی سوروشا

کنار شامیده جان اوسته زارم آی قارداش

فقط بو غم منی تک قویمیوب کرم ایلیوب

یانان اورکده قالوب سوز اورک ورم ایلیوب

دیار شامیده آواره وطن باجوام

باشی بلالی یانان قلبی پر سخن باجوام

دمشقه گل باشیمون اوسته آی باشیم تاجی

باشون دالونجا بیابانلاری گزن باجوام

باشیم بلالرینی قمچی قولللاریمدا یازوب

وجودی دفتر درد و غم و محن باجوام

بو دوز مثلدی که گوزدن اولان اورکدن اولار

دالونجا سایه کیمی اللی ایل گلن باجوام

هامی سالوب منی گوزدن فقط سنی گزورم

یوبانما گل گوزی یاشلی گوزتلین باجوام

یورولمشام آدوی سسلینمورم قارداش

فراز تلّیـدن ال باشـدا سسلین باجوام

او گون منیم سسیمه داشلار آلتدا سس ویردون

گنه همان سسوی قلبی ایستین باجوام

ایاقه دورماقا یوخ طاقتیم گلردیم حسین

 قنـادینی قولینی قمچیـلر ازن باجوام 

بیر عمر دهریـده عریـانلارین امیـدیم

ئولن گونی اوزی محتاج بیر کفن باجوام

وقار ظاهریمی سندیرور بـو یالوارماق

ولی اوزون بلوسن منده شیرزن باجوام

وفالی زینبـوم گلمسون سینـار قلبیم 

دیار شامیـده بی اقربـا ئولن باجوام

واریمدی حقیم حسین گلمسون کوسم سندن

گوزون باخا باخا خنجر الین کسن باجوام

قبول ایلمیوب قارداش اولماسوندا منه

گنه ده یوزده یازارگوز یاشیم که من باجوام

ئولونجه خون و رگ و غیرتیم سنه آغلار

اوزوم مزاره گئدم تربتیم سنـه آغلار

 

/ 0 نظر / 34 بازدید