میلاد امام زمان (عج)(من کلام : اصغر الماسی اهری)

ای ائدن جهانـی  گلـسـتـان کـیمی شه امین

وی شـفیـع روز  قـیـامـت گـل  رسـول دین

مقدمون مبارک اولسون ای شه ولا

حامـی کتـاب دیـن  و مشـعل هدا

یــا مهدی جــان آقــام آقــام یــا مهدی جــان(2)

چشمه ی بقا             درّ  پـر بهـا

شـیـعلـر اولا           جانیوه فـدا

جهاندا سن شاهلارین شاهیسن

گوزلّرون  سـن آقــا مـاهیسن

یــا مهدی جــان آقــام آقــام یــا مهدی جــان(2)

شـیعلر وئرون مژده آچدی گوزون گوزل آقام

سـسلنـور آتـاسـی دئیـور مـرحـبـا گوزل بالام

مفخر  تـمـام  اولـیـا و انبـیـا

فاطمه گولی وسِبط شاه لا فتی

یــا مهدی جــان آقــام آقــام یــا مهدی جــان(2)

صاحبِ زمان           جان شیعیان

گلدی عالمه             یار مهـربان

ای ائدن  جهانـی منـوّر یوزی

اولور گورن عاشق قاش گوزی

یــا مهدی جــان آقــام آقــام یــا مهدی جــان(2)

خوش گلوبسن ای حجت لم یزل بوعالمه

مقدمون مبارک اولا  ای گـوزل بو عالمه

قدی سرو تک اوجا گوزی قرا آقام

قاشلاری کمان اولان، اَلی شـفا آقام

یــا مهدی جــان آقــام آقــام یــا مهدی جــان(2)

زهره ی جبین          ناصر و متین

شـهـد انـبـیـا            رهـبر امین

جهانه بـیـر شـاه و رهـبـر گلوب

دوزون دئسم عین حـیـدر گلوب

یــا مهدی جــان آقــام آقــام یــا مهدی جــان(2)

عـاشـقان اهـل ولا بـنگـرید بـه  آسمان

چون قمر بِدید،صورت انورش بشد نهان

بهر او جهان شبیه یک جنـان شده

رفته چون خزان بهار مومنان شده

یــا مهدی جــان آقــام آقــام یــا مهدی جــان(2)

ذات کبریا            جلوه ی خدا

آمده دَرش           شاه وهم گدا

کجا برفتی   بیـا عـاثـیم

نظر بکـن بر من الماسیم

یــا مهدی جــان آقــام آقــام یــا مهدی جــان(2)

/ 0 نظر / 7 بازدید