مجلس ابن زیاد (من کلام:رامین محمدزاده)

وار خبـرلرده علـی هیـکل ایمـان و عمل

شاه اولوب کوفیه اشاریله چوخ ائدی جدل

چـوخ تلاش ایلـدی تا چاتمیا اسلامه خلل

                                                تاکی اسلامین او نو پایه گلی ریشه سالا

                                                آخـرین دیـن خـدا آخـر دنیـایه قـالا

تا خلافت الینـه کشـدی او سـرو چمنین

آیری سالمازدی گدائیله حسین و حسنین

راس قـدرتده زمـان گـوردی امام زمنین

                                                دامنین آلدی اله شاه جهان سیلکله دی

                                                یعنی گوزلـردن علی مال جهانی اله دی

قدرتیـن عـالم امکـانه  ایناندیردی علی

خیمه دینی یاتاتن وقته دایاندیردی  علی

پرچـم دینـی سمـایه اوجالاندیردی علی

                                                پرچمی میـن ایله بالغـدی بیزه سایه سالور

                                                شیعه بو پرچمه باخدیخجا گینه قدرت آلور

چوخلی بدعتللری ـمولا اوزی باطل الدی

چوخلی عالمللری اوز علمینه  عامل الدی

گلـدی ناقص اولونان مکتبـی کامل الدی

                                                مکتبـه تازه نفـس وئـردی علینون هر ایشی

                                                دینه اسلامه ستون وئردی علینون رویشی

کوفه شهرینده قیلیشلاندی بوتون اهل فساد

جرئت اولمـوردی بیرینده الیـه کوچه ده داد

بیـرگونـی کوفـه ده شـورش  الدی ابن زیاد

                                                بیـر نچـه  ارزل  و  اوباشیـله شهـرایچـره اولار

                                                دست به دست اولدولا قبلا کی ایشین باشلادیلار

قتـل و غـارت الیـوب خلقـی اذیت الدی

دشمـن  جـانی حیـدردن  حمـایت الدی

شیعه عورتللرینی گورجک احانت الدی

                                                محظر شیر خدایه یتیشوبدور بو خبـر

                                                موبه مو سویلدیللر ابن زیاد ائدی نللر

دئدی کی کیمدی بولار شورش ائدیبلـر علنی

عورته توحیـن ائدوب ؛ ائدی  غضبنـاک منی

وئـردی دستـور علـی  توتدولار اول انجمنی

                                                قول قولا باغلادی یکسر اولاری شاه ولا

                                                مردم ایچره او بش اون کافره حد وئریلا

صحنه حکم و قضاوتده  حسین حاضریدی

حـدی تعییـن الینـده  آتاسـی  ناظریدی

چون زیاداوغلی سیاستده بیر آز ماهریدی

                                                دئـدی ای فاطمنـون نـو گـل ریحانی حسین

                                                بیزه بیر ایله کمک سن بول آنان جانی حسین

آندوئرم سنی زهرا آناوین عصمتینه

محظر حقده اولان عذتینه حرمتینه

بیزی تابشور باباوا  فاطمنون منتینه

                                                قویما غم تیری بئله سینه میزی چوخ دئشسین

                                                سنی زهـرا  باباوا سویله  کی بیـزدن کئشسین

سوز توتوب شیر خدایه خلف شیر خدا

بولاری ایله منـه خاطـری سن عفو بابا

آند وئرمیشله منی چونکی شهیده آناما

                                                کئش بولاردان منه خاطر اوین آباد اولسون

                                                نـام زهـرائیلـه  دشمنـللری آزاد اولسون

تـا قـوتـاردی او دنی محکمـه کیـفردن

چوخ تشکر الدی مشکل آچان  سروردن

دئدیقوی بوسه وئریم ای شه جان اللردن

                                                لایق اولسام جانیمی عشقوه قربان ائدرم

                                                ئولمسم بیرگونی بو لطفووی جبران ائدرم

 

ای قلم وقت گریز اولدی بیرآز ایله شتاب

دقت ایله  سنی زهـرا سینمی اتمه کباب

مجلـس ابن زیـاد  یتیشـوب  آل تـراب

                                                قلب حضـاری بلا قافلـه سی  داغلادیلار

                                                باش باشا وئردیله بیر نچه زمان آغلادیلار

گـوردی قارداشینـی آزاده سینه مهماندی

آیری بیـرمنظـره گـوردی اورگی اوتلاندی

خیزرانه گوزی دوشدی نه گورب تی قاندی

                                                دئدی سن رحم الدون  بی کسه چون واردی ثواب

                                                گـور زیاد اوغلـی نجـه یاخشیلیغا وئردی  جواب

مرتضـاده سنـه خاطـر بونی آزاد الدی

بو ولی قانلی باشـون قانـه دوباره بلدی

خیزران وئردیغیجا سسلدی زهرا ولدی

                                                یاخچیلیخلار عوضی دهریده پیسلیخ اولدی

                                                نیـه شـاد ایلینین گوزلـرینه  قـان دولدی

دوره وئـردی اسـراء زینب نیـکو سیـره

هاموسی اتوتدی یره باخمادیلار دوره بره

اسرانین وسطینـده خانیـ1م ایلشدی یره

                                                هامونی کامه سالوب ناله دلگیــر کیمی

                                                اسرانین وسطینده اوتوروب شیر کیمی

بیـر تعجب  الیـوب آلـدی  زیـاد اوغلـی خبـر

بـو خانیـم کیمـدی  ائـدوب حیبتـی دنیایه اثر

بئله راحت اوتوروب قورخوسی هش یوخدی مگر

                                                بو خانیم کیمدی کی افکاری بئله پوزقوندی

                                                سارالوب یوز گوزی غمنن اله بیل یورقوندی

اسرادن بیری دوردی  ایاقا  وئردی  جواب

او زنـازادیـه ائـدی بئلـه   نوعیله خطاب

بو حسینون باجیسی زینبیدی دیده پرآب

                                                وئرما دیل یاره سی ظالم اورگین یاندیرما

                                                اورگـی اوتلیـدی بونان چوخ الولاندیرما

تانیدی تاکی بوزینبدی  حسینون باجیسی

کعبه عشقیدی قارداشی خانیم دا حاجیسی

بئلـه شیـرین باجیا وئردیله دوران آجیسی

                                                دئدی گورم سینوون باشینی غم تیری بولوب

                                                قارداشون شکـر اولا الان بئلـه خفتله اولوب

 

دئدی الله نجه گـور قان یرینـه قان آلدی

بـابـامـا جدیمـه بیـر تهفه شایان  آلدی

بو سوزی زینب اشیدی اله بول جان آلدی

                                                 اسرانیـن وسطینـن آیـاقـا دوردی خانیم

                                                 دئدی لال اول طلقازاده گلوب جوشه قانیم

مصطفادی منه جدیم ؛ دئگـوروم کیمـدی بابان ؟

من علینون قیزیام ؛ هش  بولوسن کیمدی  آتان ؟

نیـوه نـاز ائدوسن ؟ چونکـی زنـاجـودی آنـان

                                                مـن ولـی فاطمیـه صدقیلـه نـور بصـرم

                                                یدی قارداشیم اولوبدور اودی خونین جگرم

اشیدنـده بئلـه بیـر سوزلری یاندی اودنی

خیـزرانـی الینـه آلـدی اوساعـت علنـی

اندیریب قوزادی یاندیردی خانیم فاطمه نی

                                                خیـزران دیدیغیجـه جنتـی طوفان گوتدی

                                                اوکسوک یاره لی باشی گینه ده قان گوتدی

دئدی شکـر ایلیورم الله  سینـدیردی سیزی

سیزی مغلوب الیوب گویللره قااخیزدی بیزی

ایستیوردوز کی خراب ایلیه سوز دینی میزی

                                                جدیوی یکسره اجدادیوی  حق خار الدی

                                                ائویـزی یخـدی بوتون درده گرفتار الدی

 

دئـدی زینب کی بیـزی تک یارادیبـدی یارادان

آچمـا سـوز جـد کباریمنن ؛ آتـام  یـا آنـادان

هش بولورسن کی ننون کیمدی ویا کیمدی آتان؟

                                                جدیمون آدینی خفتله توتوب هم گولوسن

                                                شجـرون کیملره آیا یتیشیر هش بولوسن؟

هش بولورسن کی چاتیر کیمللره اصل و نسبین

سن دوغولمازدون اینان اولدی زنا  چون سببین

چـون حرامیـله اولوب دوز چورگین  نان شبین

                                                اودی کـی ضـد امامتـدی  سنـون هـر عملین

                                                خون معصومه باتوب ایندی او شل اولموش الین

او هیاهوده خانیـم باخدی حسین قارداشینا

خیزران گوردی دییر تئز تئزحسینون باشینا

بورودی یوز گوزونی فـوری خانیم گوز یاشینا

                                                رشته جانیمی قارداش دئدی غم غصه قیریر

                                                خیـزرانیله سنون باشیـوه گور کیمی وئریر

تانیرام کیمدی حسیـن  سن اونا ایمداد ائلدون

دادینه گلدون حسین غملی دیلین شاد ائلدون

بـوهمـان کسـدی آتامنـان اونی آزاد ائلدون

                                                وای منیم حالیمه غم غصه یانان قلبی سیخیر

                                                سن بونا رحم الیوبسن عوضین گور نه چیخیر

خیـزران دیدیغیجـه قانـه بلشمـیش یـانـاقـا

زینبـون قـانی قیـزیشدی یتیشوب جان دوداقا

اوتوموشدی اسرانین وسطینده گینه دوردی ایاقا

                                                حملـه ائدی او زنا زادییـه دلبنـد علی

                                                ئولدوره بیردفه لیخ تاکی او شوم دغلی

تاحجوم ایلدی دشمن طرفه کان حجاب

آلا دشمنن او قانلی باشی تا دیده پر آب

بالالار بوینونا باغلیدی نه چون بند طناب

                                                بئله وقتـه بالالار گور نجـه حالـه قالالار

                                                دئدی بیردن بیری عمه دایان ئولدی بالالار

بیـر مصیبت یازیـرام مهدی گرک خیردالیا

قییـدوب باخـدی علینـون قیزی فوری دالیا

گوزی دوشدی یوزی استونده یخیلموش بالیا

                                                            زینب حملـه الینـده جانـی غمنن بورونوب

                                                ایپ چکوب نازلی رقیه یرین اوسته سورونوب

زینبـون یانـدی دیلـی اللـری گئـدی باشینا

یوزی ایسلاندی بوتون گوزدن آخان گوزیاشینا

بالانیـن اوپـدی یوزون باخدی صورا قارداشینا

                                                دئدی یادیمده دیوردی بالا باغلیدی منه

                                                یوخسـا حملـه المزدیم بلا یرده سورونه

/ 0 نظر / 23 بازدید