احوالات حضرت ابوالفضل(من کلام : مرتضی فرهادی مراغه ای)

 

اوخلادی ســو مشکیمی بــو فــرقه ی اعــدا حسین

اولدی شرمنده سـوسوزلاردان سوسوز سقا حسین 

               (گل هـــرایـه یـا حـسین)

               (ای گـل زهـــــرا حسین)

دوشــدی شــهپـر یـــوخ پـــریم پــرواز ایدم دیداریــوه

گل حسین بـــو آخـــرین دم گــوز آچوم رخساریـــوه

الـسیـزم ال تــاپدی اعـــدا شـــانلـی پـــرچـــمداریوه

یـــوز ویـــروبدی بیـر بویوک غـم٬غصه لی غمخواریـوه

بـاشـیم اوسته آغــلاشـور گـل هـاجر و سارا حسین

گـــول جــمـالـــون رویـــتی قـلبــه تـسـلادور حسین

جـان ویـرنده گـورسه نـوکـر٬ شاهـی زیبـادور حسین

قــان ایــچینـده یـاده سـال سـقانـی تنهــادور حسین

قــول بـویـون اولــماخلیقیــم عـین مـــعمّادور حسین

شـمع عـــشقـونده یـانـوب بـال وپــریـم مـولا حسین

گـل هـــرایه وار بــو داغــلی قلبیده گیزلین ســوزیـم

گـــل،گلن یــولــلاریــوه قـــربـان اولا آغــلار گـــوزیـم

الــده گــر امـکانیــم اولسیـدی گـلـردیــم مـن اوزیـم

قـــالمیـوب الـده تـوانیـم سـلب اولــوب دلـدن دوزیـم

باشیم اوسته قانلی پـرچـم ساخلیوب زهــرا حسین

اولموشـام شرمـنـده قیـزلاردان حسین جان داده گل

قانلی پــرچم٬اوخـلی مشکیم سسلیرور امــداده گل

آز قــالـــور مــــحـروم اولام دیــداریـــوه، فـــریـاده گل

سـون نــفسـدی نـوکــریـوی سال آقـــا بیـر یـاده گل

هل هله وار بـاشیــم اوسته قــانلی میـدانـدا حسین

گل حسین،جان اوسته بیر باش چک بو قولسیز نوکره

آز قـــالور بـــاشیــــم ویـــریــلسین ظلمیلـه نیـزه لـره

آنـنیـمـیـن قـــانـی چـکــوبـدی پــرده آغــلار گــوزلـره

حیـف اولا یـــوخ الـــده بیــر تـــحفــم عــلی اصـغــره

بــو جـالانـمـوش سـاغـریـمـه آغـــلیــور دریــا حسین

نهری آلدیم ایـچمـدیم سو تشنه لب چیخدوم سودان

تشنه لب لر یاده دوشدی مضـطرب چیخـدوم سـودان

الــده سـو جــامیله واللّـهی عـجب چـیخـدوم سودان

آخ گــوریـم پیس گــونلره قـالسین،حسین٬بـو کوفیان

ایـلــدی شــرمنـده قـــیـزلاردان مـــنی اعــدا حسین

قولسوزام یوخدی حسین جان گوزلریـم قانین سیلن

خیمه گـاهـه گلمگیـم مـمکن دگــول، گل بـاری سن

گـل سنـه چـوخــلی ســـوزیـم واردی ایـا شـاه زمن

جـان زهــرا٬کسمه قـارداش لـطـفیـوی«فـرهـادیـدن»

قـــیل شـــفاعت حـشـریده ای شافـع عقبـا حسین

 

/ 0 نظر / 46 بازدید