حضرت معصومه(من کلام: ثریا تبریزی)

گلدی خیالیمه گینه بیر ماجرا غریب

بو ماجرایه لطف ایله لطفیله یا غریب

موسی بن جعفرین قیزی زینبدن ارث آلوب

یوز قویدی طوسه گیتماقا اول باوفا غریب

چیخدی وطندن حضرت معصومه شوقیله

یازموشدی اول غریبه امام رضا غریب

زرّین کجاولرده چیخوب ناتوان غم

تختین آلوب آرایه ایدوب خوش صفا غریب

دوشدی قباقه قرای قرآن نظامیله

آوازیله تلاوت ایدوب هل اتی غریب

بیر نوعی احترامیله زرّین کجاوده

ویردی او شهره مقدمی نور و ضیا غریب

صلوات گوندرن او قدر التفات ایدوب

دریای چرخی موجه سالوبدور صدا غریب

یانموشدی عود مجمرده دور تختیده

دولموشدی عطر و مشکیله صحن و سرا غریب

گور خواهر امام رضانین جلالتین

دوشدی خیاله زینب بی اقربا غریب

 

گریز

 

گور شام شومه داخل اولوب نه جلالیله

یاندی بو حالیدن جگر مرتضا غریب

مرکب سنیق کجاوه ،جلو داری شمر اولوب

شامه گیدوب نه حالیله اول با وفا غریب

شام اهلی مجمر عوضینده ووروبلار اود

شعله چکوب عمامۀ زین العبا غریب

قرآن تلاوت ایلینی نوک نیزه ده

اولموشدی رأس شه کربلا غریب

گزدوردی شام اولونجا او ویرانه شامیده

شامه یتوشدی منزل آل عبا غریب

بیرمسجد خرابه ده منزل ویروبدولر

نه شام و نه چراغ نه بیر آشنا غریب

گزدی نقدری زینب نالان تاپانمادی

بیماره فرش ایتماقا بیر بوریا غریب

یازمور قلم سنده « ثریا » دایان بس ائت

تحریر قیلما ، عمَّندن ایله حیا غریب

/ 0 نظر / 286 بازدید