حلول ماه محرم (من کلام : لاادری)

گلدی محرم یاحسین ؛ باشلاندی ماتم یا حسین

گیدی قرا عاشقلرون ؛ سسلوله با هم یا حسین

مظلوم حسین - مظلوم حسین

عطشان حسین - عطشان حسین

*****

عاشقلرون باتدی غمه  ؛ غرق اولدی بحر ماتمه

آدون یازیلدی پرچمه  ؛ سسلندی پرچم یا حسین

مظلوم حسین - مظلوم حسین

عطشان حسین - عطشان حسین

*****

قاره چکیلدی گویلره ؛ غم گردی یاغدی یئرلره

آدون دوشوبدور دیللره ؛ ای شاه اعظم یا حسین

مظلوم حسین - مظلوم حسین

عطشان حسین - عطشان حسین

*****

یر گوی باتوبدور ماتمه ؛ آغلیر ملک لر بو غمه

آدون ائدوبلر زمزمه ؛ سسلوله هر دم یا حسین

مظلوم حسین - مظلوم حسین

عطشان حسین - عطشان حسین

*****

ماه عزا گلدی گینه ؛ عالم باتوب غم گردینه

واردیر اگر دردین دینه ؛ ای جان عالم یا حسین

مظلوم حسین - مظلوم حسین

عطشان حسین - عطشان حسین

*****

گویده ملک لر یکسره ٫ لایلای دیولر اصغره

زهرا دوشوبدور چوللره ؛ آردینجه مریم یا حسین

مظلوم حسین - مظلوم حسین

عطشان حسین - عطشان حسین

*****

زهرا دیر عطشان بالام ؛ ئوز عشقینه قربان بالام

جان جان بالام جان جان بالام ٫ سسلور دمادم یا حسین

مظلوم حسین - مظلوم حسین

عطشان حسین - عطشان حسین

*****

شیر خدا ایلر نوا ؛ زهرا دییر مظلوم بالا

سویلر اوغول گیتسن هارا ؛ آردونجا گلم یا حسین

مظلوم حسین - مظلوم حسین

عطشان حسین - عطشان حسین

*****

زهرا دییر لایلای بالام ؛ مولا دییر ایوای بالام

ال باشدا سسلر وای بالام ؛ جنتده خاتم یا حسین

مظلوم حسین - مظلوم حسین

عطشان حسین - عطشان حسین

*****

زینب دییر ایوای حسین ؛ ایوای حسینیم وای حسین

لای لای حسین لای لای حسین ؛ دردوندن ئولم یا حسین

مظلوم حسین - مظلوم حسین

عطشان حسین - عطشان حسین

/ 0 نظر / 10 بازدید