اذان بلال در هنگام وفات حضرت زهرا (من کلام : حسین حسنی)

مدینه اهلی ناگهان ایشیتدیلر اذان سسی

ایشیتمیوبله بیر نچه زماندی که همان سسی

او گوندنیکه حضرت رسول رحلت ایلیوب

ابی قحافه اوغلونا او خلق بیعت ایلیوب

بلال اذانی ترک ایده تلاش و همّت ایلیوب

دیوب بلالدن داخی ایشیتمه سوز اذان سسی

دیدی موذّن نبی اذانچی اولماز هر کسه

چتیندی شاهباز اولان اولا شکار کرکسه

بودور نهایتی اُلوم حیات رشته سین کسه

گَلور قولاقه دمبدم دَرای کاروان سسی

نه قدر وعده ویردیلر، نه قدر خواهش ایتدیلر

بیر آزجا قورخودوبدولار، بیر آز نوازش ایتدیلر

قاباقکی تک اذان دیسون اونا سفارش ایتدیلر

دیدی محال اولار عیان ایدم اولان اذان سسی

سفارش ایتدی فاطمه بلاله امتحان ویره

بابامی گوگلوم ایستوری گنه گیدوب اذان ویره

دیون بلال اذان دیوب بو مرده جسمه جان ویره

اونون اذان سسی گَله گَلر بو جانه جان سسی

بلاله غملی موقعی یتوب سفارش بتول

توکوب عذاره گوزیاشی دیدی موذّن رسول

اولور که فاطمه سوزون بلال ایشیتمه سون، قبول

او ایستیوب حق ایستیوب بو خسته ناتوان سسی

چتیندی غملر آیریلا، انیس اولوب بلالیله

اوزین یتوردی مسجده اذان دیه ملالیله

دیوبدی اللهین آدین قاباقکی تک جلالیله

اودور قالوبدی خلق آرا آدیله جاودان سسی

دوشوبدی خلق حیرته، مناره دن اوجالدی سس

خیال ایدوبله بیعته بلال ایلیوب هوس

تفحّصیله بُلدولر نه علّته سینوب قفس

قونوب گل اوسته قوزانوب هزار داستان سسی

بُلوبله امر فاطمه جوابینه دیمز او لا

خلیفه بُلمز آیریسون ولیّ حق اولا اولا

چتین بلال صبر ایدر رسول گلشنی سولا

گُلون گیدر طراوتی کسیلسه باغبان سسی

ایکیمجی فصلینه اذان یتوب گَلوب مرام اَله

اوچومجی فصلی ذکر ایدوب موثّر اولدی هر دله

سالوبدی شهر یثربه او سس عجیبه ولوله

اوجالدی عرشه ناگهان فغان و الامان سسی

ایشیتدی تا آتاسینون آدینی خیرة النّسا

آخوبدی گوزیاشی یوزه دیدی بابا بابا بابا

نه قدر گوز جفا ایدوب منه بو قوم بی وفا

اوجالدا بُلمورم بابا ایویمده ده فغان سسی

توکوب عذاره گوز یاشی زبس ایدوبدی غم اثر

یخلدی حالیدن گیدوب، بلاله ویردیلر خبر

دایان که اُلدی فاطمه، سسین کسوب او خوش سیر

دوشوبدی لرزه جانینه باتوبدی ناگهان سسی

سسین کسوب دیدی بو سس داخی چتین رسا اولا

اگر رسا اولا گرک امامی پارسا اولا

گیچوبدی عمریمون چوخی بیر آز قالور مسا اولا

قوجالموشام داخی چتین سسیم اولا جوان سسی

بلال اذانی خاطره گَتوردی آیری بیر اذان

اودور سرشک حسرتیم عذاریمه اولور روان

حسین اذان دیور دوشه یولا او خسته کاروان

اذان سسیله هم زمان اوجالدی بانوان سسی

باجی ایشیتدی قارداشی گَلوب دله اذان ویرور

اذان ویرنده یاره لر دوباره تازه قان ویرور

بو قان او تازه نهضته حیات جاودان ویرور

قولاق ویرنده هر زمان گَلور گیچن زمان سسی

 

/ 0 نظر / 407 بازدید