میلاد امام زمان (عج)(من کلام : رامین محمدزاده)

 لطف ائـدوب حی  تبارک -  جشـن میلادون مبارک -  یابن الزهرا (2 )

قامتون زیبا  لَبـون آی - گوزلرون گونن ده گویچک -  یابن الزهرا (2)

شوریله سینه دولوبدی *  یابن الزهرا خوش گلوبسن

نیمـة شعبان اولوبدی  *  یابن الزهرا خوش گلوبسن       یابن الزهرا

ای  اولان  هــر  درده   درمـان

خوش گلوبسن ، خوش گلوبسن

آدیــوه عشـق  اهــلی قربان

خوش گلوبسن ،  خوش گلوبس

.....................................................................

شـوره زهـرا و علی و –  حضرت خاتم گلوبدی –  جان گلوبدی (2)

جنت العـلا بَـزَنـدی -  مُنجـی عالـم گلوبدی  - جان گلوبدی (2)

گل آچوب گلشنده گللر *  گلـدی آقـالـر آقاسی

شاد و خُرم اولدی دل لر*  گلدی  زهرانین بالاسی        یابن الزهرا

ای  اولان  هــر  درده   درمـان

خوش گلوبسن ، خوش گلوبسن

آدیــوه عشـق  اهــلی قربان

خوش گلوبسن ،  خوش گلوبس

..................................................

ای اولان دردیم دواسی  -  شیعـه لـر آدون فداسی – یابن الزهرا (2)

عشقوون جان مبتلاسی -  هارداسان  زهرا  بالاسی  -  یابن الزهرا (2)

نـور  چشـم  مـرتضـاسن  * هم عزیز قلب طاها

هاردا قالدون بسدی تئز گل * ای عزیز  جان زهرا      یابن الزهرا

غم ائدوبدور  قلبی  ویران

یابن الزهـرا  یابن الزهـرا

گل گلـن یـولاره قـربان

یابن الزهـرا یابن الزهـرا

...........................................................

جانه گلـدوخ درد الینن -  هاردا  قالدون گلمدون سن –  ای عزیزیم (2)

سن بیزه خاطر یورولدون  -  ذره جه دینجلمدون سن -  ای عزیزیم (2)

غـرق آهَـم غرق آهَـم *  بی پناهم  بی  پناهم

توت الیمنن یابن الزهرا *  رو سیاهم رو سیاهم    یابن الزهرا

رحم اله گـر اولسا امکان

یابن الزهـرا  یابن الزهـرا

گل گلـن یـولاره قـربان

یابن الزهـرا یابن الزهـرا

/ 0 نظر / 18 بازدید