احوالات حضرت قاسم (من کلام : ذهنی)

ایدادخواهیمدادهگلبیدادالیندندادعمو

صید ایتدی صیّاد اجل ایتمز منی آزاد عمو

بیر زخمدار آهو کیمی قانیم رواندور سو کیمی

دامه دوشن تیهو کیمی صید ایلیوب صیّاد عمو

هر قدر گلّم شیونه رحم ایلمز دشمن منه

قالمیش امیدیم بیر سنه ایله منه امداد عمو

ازبس هجوم ایلوب عطش عارض اولور قان ایچره غشّ

وار قتلیم اوسته کشمکش ویرمز امان جلّاد عمو

ووردوقجا بو قوم دنی من سسلرم داده سنی

درک ایت اماندور تیز منی مظلوم ئولور داماد عمو

گلدون اگر امدادیمه یاخشی یتیشدون دادیمه

رزم ایتمه باخ فریادیمه ایت حالیمی بیر یاد عمو

گور بیر منیم افغانیمی دشمن دوتوب هر یانیمی

گل راحت ایله جانیمی ئولدوم من ناشاد عمو

آت چاپدیلار سینمده بسآخِر شکست اولدی قفس

سیندی سوموکلر باتدی سس گلمز داخی فریاد عمو

چون ظلم بی پایان اولوب سیلاب اشکیم قان اولوب

توپراقیله یکسان اولوب بو قامت شمشاد عمو

ای فخر آل هاشمی گور «ذهنی» تک گوزیاشیمی

آل بیر دیز اوسته باشیمی تا جان ویروم دلشاد عمو

 

/ 0 نظر / 18 بازدید