میلاد امام زمان(عج)(من کلام : اصغر الماسی اهری)

قـائـم  آل عـبــا خوش گلموسن

جلوه ی نور خدا خوش گلموسن

ای دنیانی  باغ  جنان  ائلیین  گــل   زهرا

وی  حجت   لم یزلی  ازلی   جــان   طاها

اون  بـیر  امامیـن  اولان زیـن و شهدی

ای شیعلرون رهبری سروری مولا مهدی

ای صاحب عصر و زمان

شیعلـره روحـیـله جـان

بـو دار  فنانی قدومین ائـدوب  یکسـر گلشن

ای  منتظران  ظهـوری  سیزین  گوزوز روشن

اون  بـیر  امامیـن  اولان زیـن و شهدی

ای شیعلرون رهبری سروری مولا مهدی

ای محبوب حی داور

فرزند صاحب کـوثـر

ای  صاحب  عرض  و سمانیـن اولان  افتخاری

هـم  وارث  خـون خـدا ، شه دیـن یـادگاری

اون  بـیر  امامیـن  اولان زیـن و شهدی

ای شیعلرون رهبری سروری مولا مهدی

مرحبا ای نور جلی

نو گل و دلبند علی

الله بیـزه ائتـدی عـنایـتـینـی الـبـشـارت

قویدی قدمین بو جهانه بوگون فخر خلقت

اون  بـیر  امامیـن  اولان زیـن و شهدی

ای شیعلرون رهبری سروری مولا مهدی

مولای ما مهدی مهدی

آقای مـا مهدی مهدی

خوش آمده ای بـه جهان فنـا یـا بـن الـحسن

بـهـر قـدم تـو شـده شـه دیـن عـالـم روشـن

اون  بـیر  امامیـن  اولان زیـن و شهدی

ای شیعلرون رهبری سروری مولا مهدی

سن شمعیسن بـیـز پروانه

هجرونده اولدوخ دیوانه

گـل صــورتـیوی بیزه  گل  آقا جان  ایله  عیان

عاشـقـلریـویـن  حـالیـنی  آقا جان ائـتمـه افغان

اون  بـیر  امامیـن  اولان زیـن و شهدی

ای شیعلرون رهبری سروری مولا مهدی

ای منجی کـل عالم

الیه ظهور ارث خاتم

گل عدل وعدالت حیـدری سـن ایلـه بـر پـا

ای  منـتـقـم  شـه کـــربــو بـلا عجـّل آقــا

اون  بـیر  امامیـن  اولان زیـن و شهدی

ای شیعلرون رهبری سروری مولا مهدی

/ 0 نظر / 5 بازدید