طفلان مسلم (من کلام : شهاب تبریزی)

حارث اُلدورمه غریبوخ وطن آواره سیوخ

آهویِ جینِ بلایوخ، خُتن آواره سیوخ

دامه سالمشدی نه مدّتدی که صیّاد ستم

آچیلوب باب امید اولدی نمایان ره رم

سنده باخ بو سارالان رنگیمیزه ایله کرم

حارث اُلدورمه غریبوخ وطن آواره سیوخ

اَریدوب گوشه ی زنداندا غُل و کنده بیزی

رحم ایدر هر نجه کافر گوره بو گونده بیزی

رحم قیل ابن زیاده گَل آپار زنده بیزی

حارث اُلدورمه غریبوخ وطن آواره سیوخ

سن خلاص ایتسن اگر یثربه بیر باش گیدروخ

توکَروخ هر گئجه گوندوز یوزه قانیاش گیدروخ

یول یوزین اَل اَله ویرّوخ ایکی قارداش گیدروخ

حارث اُلدورمه غریبوخ وطن آواره سیوخ

بیز سنون راییوه گیرم که مسلمان دگلوخ

نور هردو بصر مسلّم نالان دگلوخ

اُلدورورسن بیزی آیا سنه مهمان دگلوخ

حارث اُلدورمه غریبوخ وطن آواره سیوخ

شک یوخدور بو حدیثه که پیمبر بویوروب

اَکرِمو الضَّیف ولو کیم اولا کافر بویوروب

بو قَدَر ظلم و ستم هاردا او سرور بویوروب

حارث اُلدورمه غریبوخ وطن آواره سیوخ

مال دنیادن اوتور ایتمه گونی قارده بیزی

کَس قرا زلفیمیزی، چَک گیله بازاره بیزی

سات گیلن غول یرینه درهم و دیناره بیزی

حارث اُلدورمه غریبوخ وطن آواره سیوخ

نه روادور بو قَدَر درد و غم و محنتیلن

اَُلدورورسن بیزی ناحق یره بو ذلّتیلن

جان ویراخ غربت آرا اولما رضا حسرتیلن

حارث اُلدورمه غریبوخ وطن آواره سیوخ

بو ولایتده غریبوخ بُلوسن یوخ کسیمیز

نه پناه و نه امید و نه داد رسیمیز

آتا مرگی آنا هجری اولور آخِر بَسیمیز

حارث اُلدورمه غریبوخ وطن آواره سیوخ

ایسته سن نامه ی اعمالیوه یازسونلا ثواب

مجلس غمده بو شهزاده لره آغلا شهاب

غم یمه بو سوزی محشر گونی ایللّر حساب

حارث اُلدورمه غریبوخ وطن آواره سیوخ

 

/ 0 نظر / 15 بازدید