مدح حضرت علی بن ابی طالب (من کلام :بهمن جعفری زینجناب)

ای فروزان آفتاب عالم آرا یا علی

گورسنور سنده صفات حی اعلا علی

گورسنور مرآت حقدن،اختر تابنده سن

آیت ایزد نما، هم ماه سیما یا علی

ای مقدس بارگاهون منظر صدق و صفا

غبطه ایلر بیله شانه طور سینا یاعلی

هم مقدس اسم پاکون اسم اعظمدور اودور

بو کدرلی قلبیمی ایلر مصفا یا علی

نه گوروبدور نه گورر دنیا گوزی مثلون سنون

مثلووی خلق اتمیوبدی ذات یکتا یاعلی

ای سپهر عزتین مهر آفرین رخشنده سی

عزته عزت وئرن عزتلی مولا یا علی

آسمان عدل و دادین اختر تابنده سی

باشیم اوسته سالمیسان سایه ن هویدا یا علی

گوهر گنج حقیقت،در درج معرفت

مفخر نسل بشرسن ،جان طاها یاعلی

گویلون آلدون لطفیله حال رکوعده ساعلین

معدن جود و سخا،ای کفو زهرا یا علی

انما یخشی سنون وصفونده بیر نازل اولوب

زینت محراب سن،ای میر والا یا علی

سن او مولاسن که فکر انتقامه دوشمودن

قاتلنله ایلدون حتی مدارا یا علی

ای جمال مطلع انوار حی لا یزال

مه جمالون نور حقله پر تجلا یا علی

جعفری یازدی بو شعری وار اورکده حاجتی

کربلایه عازم اولسون قسمت اولسا یاعلی

منده گرچه یوخ لیاقت لیک لطفیله اوزون

درد بی درمانیمه ایله مداوا یاعلی

/ 0 نظر / 6 بازدید