احوالات کوفه (من کلام : ذهنی زاده)

اوتانون ای اهل کوفه بیزه باخمیون جماعت

دیمیون که خارجی سوز، بیزوخ اهل بیت عصمت

باخوب ایتمیون خجالت- بیزوخ عترت رسالت

بو خراب شهرون اهلی دوزولوب تمام صف صف

بیزه ایله سوز تماشا وار اَلوزده بربط و دف

بیری بغضدان وورار طعن، بیریسی گُلر، چالار کف

ولی بُلموسوز کیموخ بیز نظروزده یوخ بصیرت

سیزی چولقیوبدی غفلت

بیزه چوخ بلالر اولدی، بیوک اولدی محنتیمیز

پوزولوبدی رونقیمیز، گیدوب اَلدن عترتیمیز

سویولوب تالانموشوخ چون داغیلوبدی شوکتیمیز

چَکیلون گیدون کناره بیزه بَسدی بو مصیبت

داخی ایتمیون شمادت

بیز اگر سیزون گوزوزده بو دیاریده اسیروخ

بو جماعتین اَلینده بیله زار و دستگیروخ

بیز عزیز روزگاروخ، سیزه ظاهراً اسیروخ

آتامیز بو مملکتده بِش ایل ایلیوب حکومت

او شهنشه ولایت

دیمیون که ظاهرا بیز بیله هر نظرده خواروق

فلک ایلیوب بلاکش بو جفالره دچاروق

نه اسیر روم و دیلم نه فرنگ و زنگباروق

بیزه شهریدور مدینه واریمیزدی دینه نسبت

دگُلوق بیر اوزگه ملّت

گوروسوز او خوردا قیزلار مَلَر آهو تک سیزیلدار

چَکیلوب طناب ظلمه هامی گلّه ی غنم وار

وورار آغلیاندا دشمن گهی سیلی گاه تاتار

هامی آل مصطفادور هامی معدن جلالت

هامی خاندان عفّت

باخوسوز او قانلی باشه که جداده بنزر آیه

او شریعتین یولوندا کَسیلوب گیچوب جدایه

سیزه بُلدورور اوز حقّین گتیرور دلیل آیه

چون اودور کلام ناطق ایدر آیه لر تلاوت

یِتیرور بو قومه حجّت

او باشی که داش وورارسوز شهِ زمره ی اُممدور

او لطیف و نازنین باش چوخ عزیز و محترمدور

عجب احترام ایدرسوز بو نه جُور و نه ستمدور

نه روادی سیز او باشه ویره سوز بو نوع زحمت

ایده سوز بو قدر اذیّت

واریموزدی ماسِوایه هامی رتبه ده تَفَوّق

نه قَدَر که ظلم ایدرسوز دورون ایتمَروخ تملّق

اوتانون داخی جماعت بیزه ویرمیون تصدّق

یِمَز عترت پیمبر که حرام ایدوب طریقت

بیزی منع ایدوب شریعت 

/ 0 نظر / 22 بازدید