میلاد امام زمان (عج)(من کلام : خجسته)

اذن وئریارب گله مهدی امید هل اتی

شیعیان داغداری ائیلیه غملن رهـا

مولا ، آقا ، عجل علی ظهورک

 

ائیلیری ندبه دعاسـین روز جمعه شیعه لر

هر قرآئت ده دییلر جمعه ده مهدی  ، گلر

لطف ائله تئزگل آقا بوخسته جانلار دینجه لر

منجی خلـق بشرسن ای امیـد مـاسـوی

مولا ، آقا ، عجل علی ظهورک

 

گوزتیکیب لر یوللاروه عاشق لرون ای منتَظَر

عالمی ظلمت دوتوب ، ظلمه دچار اولموش بشر

مهدی یا مهدی دییللر گوزلرینده اشک تر

گلماقون ائیـلر جهـانی ، گلسـتان بـا صفـا

مولا ، آقا ، عجل علی ظهورک

 

شهرده رایج اولـوب ربح و ریا یـا سیدی

حق چیخوب یاددان ، اولوب ایشلر ریا ، یا سیدی

ظلمدن ظالـم لـر ائتمیللر  ابــا یا سیدی

مقدمون قوربانیوخ ، گل،  ای گل خیرالنساء

مولا ، آقا ، عجل علی ظهورک

 

اهـــل استکبـار ایســدیر عالمی تالان ائـده

رخنه ائلیب دینه،دینـون رکننی ویـران ائـده

هم آلیب فرهنگی الدن خلقی بی ایمان ائده

شرعی مطرود ائلیه تا اولمیا حجب وحـیا

مولا ، آقا ، عجل علی ظهورک

 

کشور اسلامیده یاددان چیخوب حفظ حجاب

بولموری طغیان ائدنلر واردی بیر روز حساب

جان زهرا چک کناره سیدی یوزودن نقاب

روشن اولسون گل جمالون عالمی ائیله صفا

مولا ، آقا ، عجل علی ظهورک

 

دین آدیله سیدی ضربه گورور دین خدا

مهدی یا مهدی دییب ،  ظلم ائیلوری اهل جفـا

حقّی ناحق ائیلیوب ، رشوه آلیر اهل ریا

چاره میز سن سن گل ای نور دوچشم مصطفی

مولا ، آقا ، عجل علی ظهورک

 

گر گوتورسن سن خجسته وادی حقده قدم

صدقیـله اخلاصیله قلبون سوزون ائیـله رقم

اجرووی ائیلر عطا ،  بیل خالق لوح و قلم

روز محشرده ، اولارســـان شامل لطف خدا

مولا ، آقا ، عجل علی ظهورک

/ 0 نظر / 17 بازدید