میلاد امام زمان (عج)(من کلام : اصغر الماسی اهری)

زهرا بالاسی جهانه آچدی گوز

ایزد نماسی جهانـه آچدی گوز

مژده وئرون اهل ولا---گلدی جهانه دل ربا

مرحبا صد مرحبا حجت خدایه

احـسـن اول شــــه ولــایــه

آیـت لــم  یـزل گلوب

دیلّره خوش  غزل گلوب

گوزلّردن  گـوزل گلوب

رحمتین وئردی بو گون خالق تبارک

اولســـون  بـایــرامــیز   مـبـــارک

مرحبا صد مرحبا حجت خدایه

احـسـن اول شــــه ولــایــه

میلاد یار ضعـیـفـان دور بوگـون

هر یئر جهانـدا چراغاندور بوگون

مهدی گلیبدی عالمه---دلبند و زین فاطمه

مقدمیوه جان فدا ای کان کرامت

مــهـــدی مـشـعـل هــدایــت

دیده لره نورو ضیا

قلبیلره عشق و صفا

بزندی کل ماسوا

ازبریم ای دلبریم دیلده کی غزلسن

مــولـا یـــوسـفـدن  گـوزلــسـن

مرحبا صد مرحبا حجت خدایه

احـسـن اول شــــه ولــایــه

میلاد نور امام انس  و جـان

فرا رسیده مژده ای عاشقان

زینت عرش کبریاست---هم قائم آل عباست

آمدا خوش آمده نوز چشم زهرا

مـــهــــدی آن مـــه دل آرا

بهتر  زِ اخـتر آمده

ارث  پـیمـبر آمده

بر شیعه  رهبر آمده

نیمه ی شعبان شده بر شیعه مبارک

این روز بــر هــمـــه تــبــارک

مرحبا صد مرحبا حجت خدایه

احـسـن اول شــــه ولــایــه

/ 0 نظر / 8 بازدید