میلاد امام محمد باقر (من کلام :محمدرضا رمضانی)

ای مومنین مژده – ماه رجب – قلبه طرب گلدی

دیون مبارک

اول رجبده – شاه عرب گلدی – گنج ادب گلدی

دیون مبارک

گلدی جهانه          امام پنجم

پابوسه گلسون       مهتاب و انجم

مبارک اولسون – مبارک اولسون (4)

 

گولدی قیزیل گل لر- اوینادی سنبل لر – اوخودی بلبل لر

باغدا چمنده

عطر جنت دولدی – دنیا بهشت اولدی – آیری صفا واردی

دشت و دمنده

باران رحمت         یاغدی سمادن

آچیلدی گوللر        لطف خدادن

مبارک اولسون – مبارک اولسون (4)

 

ناز ایلئور- عرش خدای رحمانه-جنات و رضوانه

مدینه شهری

شهر رسول اله – ماوای آل الله – مقامینه حیران

ائدوبدی دهری

بو شهر طیب        بو شهر طاهر

اولوب محل          میلاد باقر

مبارک اولسون – مبارک اولسون (4)

 

آچدی گل طاها-گلشن اولوب دنیا- احبایه یا زهرا

وئر عیدیانه

قدم قدم اوغلون – بو سطح غبرایه – گوز آچدی دنیایه

وئر عیدیانه

باقر العلوم            حجت داور

دنیانی ائتدی         گون تک منور

مبارک اولسون – مبارک اولسون (4)

/ 0 نظر / 4 بازدید