مدح امام حسین (ع) (من کلام : بهروز سلیمانی ثمرین )

ای عشقه خو تاپانلار دلبر فقط حسیندی

نا اهله اگمه باشون سرور فقط حسیندی

قاف شرافت اوسته عنقا کیمین چخیبدی

ناکسلری بو مولا قلبین دوتوب سخیبدی

گر چه  اولوبدی مظلوم ؛ ظالیملری یخیبدی

مظلوم و مستمنده یاور فقط حسیندی

دریالری ائدیبدی موج و خروشی بیتاب

گر بو شهید راه عشقه وریلمدی آب

عطشان لبی ائدیبدی مین خضری لیک سیراب

ای تشنگان عرفان ساغر  فقط حسیندی

عشق و صفا حسیندی شمس ضحی حسیندی

روح شفا حسیندی   درده  دوا حسیندی

 باب الرجا حسیندی  فخر خدا حسیندی

ذات خدای حقه مفخر فقط حسیندی

عزت فقط حسیندی شوکت فقط حسیندی

رحمت فقط حسیندی صولت فقط حسیندی

فخر ایله ای حسینچی ثروت فقط حسیندی

دنیا زرینه باخما چون زر فقط حسیندی

حیدر اونون آتاسی زهرا اونون آناسی

زینب اونون باجیسی مهدی اونون بالاسی

شاهلار اونون غلامی خانلار اونون گداسی

ای  رهبران عالم رهبر فقط حسیندی

/ 0 نظر / 12 بازدید