کوچ از خرابه شام (من کلام : حافظی قرآنی)

رقیّه چارم اولسا کربلایه گیترم سنسیز

گَلوب نی تک نوایه کربلایه گیترم سنسیز

گیده بُلسن آپارّام قویمارام تک بو ولایتده

قالوب روحیم داریخسون بو دیار دار غربتده

دولانّام غملی قبرین باشینه هر آن و ساعتده

اورکده اولماسون مندن گلایه گیترم سنسیز

بلالی عمّه وی چوخدا قیزیم نامهربان بُلمه

سویرم چوخ سنی، آز ایسترم ایتمه گمان بُلمه

منیم جسمیمده جانسان اولماسان جسمیمده جان بُلمه

نه بزم جشنه نه بزم عزایه گیترم سنسیز

الیمده اختیار اولسا دیار شامیده قالّام

مزارون اوستونه شال عزا تک زلفیمی سالّام

دوشنّم قبریوه سندن حسینین عطرینی آلّام

اگر گیتسمده دشت غمفزایه گیترم سنسیز

اُپوب توشه گوتورسِیدیم دویونجا گوز قاشوندان من

گوتورمزدمیم بلالی باشیمی تیز باش داشندان من

ملامت اولماسا چونکه خجلم قارداشوندان من

مزار اکبر گلگون قبایه گیترم سنسیز

محبّت آتشی یاندوقجا دیگ دل گَلور جوشه

دولانّام باشیوه ای سرور دینه جگر گوشه

اوزوملوق اولسا بو غملی مزارون آلّام آغوشه

محلّ دل گشا و باصفایه گیترم سنسیز

اولا ممکن سنی من قویمارام تنها بو منزلده

بودور مقصود و منظور و مرام و مقصدیم دلده

گوزوم اوسته آپارّام، نه قوجاقیمده نه محملده

حضور خامس آل عبایه گیترم سنسیز

نجه شوریده بلبل قویسالار گلشندن آیریلماز

اوزینه جذب ایدر آهن ربا آهندن آیریلماز

قیزیم واللهی عمّنده باشارسا سندن آیریلماز

قالوب غربتده کوی آشنایه گیترم سنسیز

قسم بو قبریوه جانیم عزیزی دویمادیم سندن

ولی ترک ایتماقا مجبورم آخِر، اینجیمه مندن

اگرچه دردمندم حاجتیم درمانه وار غمدن

بُلم امکانی وار دارالشّفایه گیترم سنسیز

بیله فکر ایتمه گیتسم درد الیندن بیرده دینجلّم

خدنگ آهیله قلبین هامی اهل دلین دَلّم

فراموش ایتمرم، سندن اوتور شامه گینه گَلّم

فنانی ترک ایدوب مُلک بقایه گیترم سنسیز

گَلنده شامه شیرین دل قیزیم سن گَلموسن مندن

حسیسنین جانینه اولسون قسم دونمور یوزوم سندن

امانتسن حسینیمدن، سنه قربان اولا عمّن

اولا ممکن او صحرای بلایه گیترم سنسیز

ویروبدی بیر بیره آلتی برادر قول مردانه

حسنله عسکری قاسم حسین که گیتدی زنجانه

نصیب اولسا خدای ذوالکرم ال آچسا احسانه

دیوبله «حافظیه» کربلایه گیترم سنسیز

/ 0 نظر / 6 بازدید