میلاد امام حسن (من کلام : سعدی زمان)

گلور منادی غیبی بو نوع فریاده

خموش اوتورما دیور مجتبی نی سال یاده

بتولیدن متولد اولوب امام حسن

جمال انفسی آفاقی ایلیوب روشن

علیدی بحر شرف فاطمه حیا صدفی

نهانیدی او صدفده همان بو درّ عدن

دُر یگانه ی کنز علوم ربّانی

مه صیامین اولوب نیمه سینده گون تک علن

ترابه ویردی شرف بوتراب سوگولوسی

مدینه تپراقینا غبطه ایتدی چرخ کهن

شکفته لندی امامت باغینده بر نو گل

بهار فصلی گولوندن خجالت اولدی چمن

نظیری عالم امکانه گلمیوب گلمز

آدی حسن اوزی هم خَلق و خُلقی مستحسن

 

/ 0 نظر / 5 بازدید