مناجات با خدا (من کلام : عابد خیابانی)

آلور دل شمیم محبّت صبادن

معطّردی جان نکهت آشنادن

گورور گلشن عفو و رحمت صفاسین

زجاج کرامت جلالین، ضیاسین

وورور موج دریای سرشار رحمت

داشور سیل تک چشمه سار کرامت

سن ای مست خواب گران جهالت

سن ای سرگران تمنّا و غفلت

گوز آچ جلوه ی صبح امّیدی بیر گور

بصیرتله آثار توحیدی بیر گور

سما و سمک دل آچوب عرض رازه

هامی ذکر و تسبیح ایدر بی نیازه

هامی نغمه لر ذکر یاحقدی یاحق

هامی دیده بینای انوار مطلق

دل آچ سنده ذکر و مناجاته دلدن

رها اول بو ظلمتگه آب و گِلدن

علایقدن آزاده اول بیر زمانی

سماواتیده سیر ویر مرغ جانی

دل شبده دلداریله عرض راز ایت

خلوصیله جانانه راز و نیاز ایت

زبانِ دعائیله عرض ایله یارب

سن ای خالق ماه و خورشید و کوکب

او عصیانی عفو ایله مندن خدایا

مه اونداندی تغییر آلاء و نعما

او جرمی که حبس دعایه سببدور

وقوهی نزول بلایه سببدور

هامی پرده ی عصمتی پاره ایلر

نزول نقمدن یوزی قاره ایلر

کسر دست عاصینی ذیل رجادن

خدایا اوزون حفظ قیل بو بلادن

نظر ایله ای خالق بی نیازیم

شِفابخش درد دل و چاره سازیم

اولوب گرچه افزون و بیحد معاصی

کیمه دردینی سویله سون عبد عاصی

گناهیم منیم گرچه بی انتهادور

سنه شیوه احسان و لطف و عطادور

آدی ای اولان جمله دردین دواسی

هامی علّتین ذکری دارُ الشِّفاسی

منیم زاد راهیم امید و رجادور

صلاحیم دعادور، سلاحیم بکادور

سن ای نور امّید ظلمات غمده

سن ای دافع غصّه موج نقمده

نثار ایت سلامون هامی انبیایه

خصوصاً محمّد او خیرُ الورایه

هم اولاد پاک نبیّ کریمه

او دارای احسان و خُلق عظیمه

خدایا رها ایله غمدن جهانی

یاخین ایت ظهور امام زمانی

او قائم به حق، طاقت جان زهرا

که اونلا دولار عدلیله جمله دنیا

یتور دادینه اهل دینون الهی

او گردون عصمتده رخشنده ماهی

عیان جلوه سین ایتسه اول نور مطلق

منوّر ایدر عالمی پرتو حق

 

/ 0 نظر / 22 بازدید