جلالت حضرت زهرا (من کلام : عابد خیابانی)

فاطمه ای جوهر و چکیده ی خلقت

فاطمه ای تابناک اختر عصمت

فاطمه ای مظهر کمال فضایل

فاطمه ای مخزن ذخایر حکمت

فاطمه ای چلچراغ محفل قدسی

فاطمه ای سدره ی بهشت نبوّت

فاطمه ای جلوه بخش مهبط تنزیل

فاطمه ای پرتو سرای رسالت

فاطمه ای مصدر عفاف و تقدّس

فاطمه ای مفخر عوالم خلقت

فاطمه ای جاودانه شاهد علوی

فاطمه ای بی کرانه بحر کرامت

فاطمه ای مبدا نصوص حقایق

فاطمه ای مطلع فروغ امامت

فاطمه ای بی مثالِ محض، به معنی

فاطمه ای آیت بهشت، به صورت

فاطمه ای شاهکار عالم هستی

فاطمه ای یادگار هادی امّت

جلّ الخالق که آفرید زنی را

کز اسدا... او نمود حمایت

آه! ز بیداد این سپهر ستمگر

داد! ز جورِ جهانِ پستِ طبیعت

این همه شان و جلال و آن همه اندوه

آن همه مجد و وقار و این همه محنت

مخزن حکمت کجا و صدمه ی مسمار

آینه ی حق کجا و زنگ کدورت

پستی گردون نگر که گشت ز جورش

رنجه ز اهل مجاز، اهل حقیقت

عابد از آن دوست یاد کن که بیانش

داد تو را شور و حال عرض ارادت

 

/ 0 نظر / 9 بازدید