اهمیت عزادری (من کلام : انور اردبیلی)

بارگاهون تک مکان جانفزا اولماز حسین

طاق ایوانون جلالتده بنا اولماز حسین

تحت بقعونده سنون وار امتیاز معنوی

کیم دیر اوردا بر آورده دعا اولماز حسین

یاتدیقون تپراقی قانون ایلیوب خاک شفا

یوخسا هر تپراق ایله خاک شفا اولماز حسین

چوخ مقدّ س یر خدای لم یزل خلق ایلیوب

هیچ بره عز ّ تده امّا کربلا اولماز حسین

موسیان عشقوه صحنون مثال طوریدور

 طوریده صحنون کیمی حاشا صفا اولماز حسین

شور عشونله همیشه مغزلر پرشوریدور

 وصلوون فکری اور کلر دن جدا اولماز حسین

سن امید هر دو عالمسن فنا فی ا ّ للهسن

 حشره تک وا ّلهی آنارون فنا اولماز حسین

ذر ّه ای خاکه اگر سن لطفیله قیلسون نظر

 کیمده وار قدرت دیسونکه کیمیا اولماز حسین

قلبووین قانین ویروب احیای اسلام ایلدون

هیچ کسون قلبنده قلبون تک یارا اولماز حسین

نهضت با ارزشونله دینون آرتوب ارزشی

آغلاسا عالم سنه حقّون ادا اولماز حسین

قان آلان اوغلون گلوب قانون عدودن آلماسا

 قلبی اخیارون مصیبتدن رها اولماز حسین

حیف اولا عصرون امامی غیبت کبراده دور

منتقیم بر کس سنه اوندان سوا اولماز حسین

هر بلایه صبر قیلدون صبروه قربان سنون

مطلقاٌ سن صبریده بر پیشوا اولماز حسین

حق دیوب حقی درلتدون حق دین بر کیمسه نون

پیکری صد باره کفنی بوریا اولماز حسین

دگدی اوخ اصغر الون اوستنده چالدی ال ایاق

 جنّت العلا او طفله خونبها اولماز حسین

سینون اوستنده یاتردوبسان امانتدور بلی

تپراقا قویسون آنون زهرا رضا اولماز حسین

نوجوان اوغلون مجلّل قبروه زینت وروب

هیچ مزاره برایله پائین پا اولماز حسین

طوی حناسی قاسمون باش کاسه سنده ایسلانوب

اللرینده کدخدانون قان حنا اولماز حسین

دردی چوخدور قبری یوخدور نسکلی گلمز سنا

طوی ایدوب ا ّما او نوعی کدخدا اولماز حسین

خیمه گاهونده نشانی وارحنالی بر اطاق

 بر اتاقدور اوردا تعطیل عزا اولماز حسین

صاحب چرچم اباالفضلون دوشوب سیزدن کنار

بر ایله صاحب کرم صاحب لوا اولماز حسین

سر و قد ّیندن تو کو بدور شاخ و برگین اشقیا

خوردا قبر یوخسا برقدّرسا اولماز حسین

آخرین ساعت دیز اوسته باشنی آلدون اوزون

محنتون اسراری بویرده خفا اولماز حسین

خیمه گاهه ایستدون حمل ایتمگه قارداشوی

قتلگهده قالسا گوردون که سزا اولماز حسین

اولمادی ممکن یارالی باشنی قویدون یره

گوردون ال ورسون وجودی جابجا اولماز حسین

خیمه دن ا ّمیدیله گلدون قیت دون ناامید

بوندان آرتوق بسدی کشف ماجرا اولماز حسین

طول ویرسم بروشلن گر سوزه مطلب قالار

مطلبی شرح ایتمسم روح بکا اولماز حسین

خیمه لردن آیرلان وقتون دوشو بدور یادیمه

گرچه یازماقلان او محنت بر ملا اولماز حسین

اوز پیاموندور وداع آخرون چون ذکر ایدک

امروون اجراسنه البتّه لا اولماز حسین

سن گیدردون سرعتیله سسلدی زینب دایان

با جیا قارداش بله بی اعتنا اولماز حسین

مرکبون ساخلابو گتمکدن گوروم فکرون ندور

بش دقیقه صحبته یا اقتضا اولماز حسین

سن اوز عمروندن دو یو بسان دو یمیوب سندن باجون

زینبی قویسون بو حالیلن روا اولماز حسین

لشکر هجرونله صبریم لشکری مغلوب اولور

قلبدن سنسز نجه سلب قوا اولماز حسین

دامن پر رأفتون ا ّمید المله دو تمشام

زینبون بوتزلیگه قطع الرجا اولماز حسین

خیمیه گلمک خیالون وار یول اوسته اگلشوم

رجعتون خیمه سرایه برده یا اولماز حسین

محرم سر ّم سوزن دی قیز لارا آندیر مارام

مطّلع بو سر ّدن آلعبا اولماز حسین

آخرین ساعتدی قوی عطشان دوداقوندان او بوم

اوپمسم مندن رضا خیر النسأ اولماز حسین

بر امیدیدیم سنه سنده گیدورسن نیلیوم

سخت موقع دور منه مشکل گشا اولماز حسین

گولمیوب بر گون بودنیا یه گلن گوندن یوزوم

من کیمی عالمده بر بخت قرا اولماز حسین

چرپنان قلبم بو آغلار گوزلریم قربان سنه

محضرونده عرضیم البّته هوا اولماز حسین

خورداجا قزلاروی سنسز نجه من ساخلیوم

سایسز اطفاله بر عورت رهنما اولماز حسین

آزقالور مخمیده شیرین دل لریم دلدن دوشه

 آغلاماقدان ساکت هیچ بر مه لقا اولماز حسین

آغلیور نازلورقیّون گوز یاشین یوخدور سلن

 نیلیوم آرام او طفل دلربا اولماز حسین

نه سنون تک شاه اولار نه عترتون تک آغلیان

نه بو قدری پر اسف خیمه سرا اولماز حسین

انوره گر گوشهء چشمونله سن قیلسون نظر

پنجه اغیاره هرگزمبتلا اولماز حسین

دورهء آخر زمان دور فتنه دوتمش عالمی

هیچ کیمون اعمالی خالی از خطا اولماز حسین

معصیت کارم جزاده باخماسون سن نیلرم

سن شفاعت ایلسون چون و چرا اولماز حسین 

/ 0 نظر / 161 بازدید