میلاد امام زمان(عج)(من کلام : هادی اردبیلی)

ای بنـد قلب زهرا وی فخر آل طاها
قویدون قدم جهانه نوره بوروندی دنیا
مولا تولدون مبارک اولسون

ای عامـل عدالت/ زیبا گل امامت
دیوان معرفتـده /سر مطلع شرافت
علم عاشق حضورون/ علامه لر اسیرون
دنیای تار دینـه/ نجم شب نجابت
مولا تولدون مبارک اولسون

داغلار گولی گوزلدی/ زینتده گلشن اولماز
سنبلده چوخ صفا وار/ صورتده سوسن اولماز
دوتسا گوزل جهانی/ جنت کیمی سراسر
شیعه گوزینده والله/ هرگز بیری سن اولماز
مولا تولدون مبارک اولسون

سن سن نمازه زینت/ سن پاکی وضوسن
سن کعبۀ شعوره /زوار سوبه سوسن
حل و حرم حدودی /خیف منا صفاسی
قرآنه سن بهاسن /سن دینه آبروسن
مولا تولدون مبارک اولسون

اجسام عالمینه /سن جاودانه جانسان
انفاسه حکم رانسان/ گوزدن ولی نهانسان
هر تار زلف تارون / مین جنته مقابل
سوز ناقص اولدی یوخ یوخ /مجموعۀ جنانسان
مولا تولدون مبارک اولسون

صندوق پاک قلبون /قرآن مصطفی دور
سّر سرای سینون/ قانون ما سوادور
گون گوزلرون گداسی/ آی حسنون نماسی
انوار شرق رویون / منظرگه خدا دور
مولا تولدون مبارک اولسون

چیخ ظاهره داریخدوق/ ای پادشاه کعبه
ظلمت دوتوب جهانی/ وی نور ماه کعبه
سن گوزلره ضیاسن/ گوزلر یورولدی دای گل
کعبه سنی گوزتلور/ ای قبله گاه کعبه
مولا تولدون مبارک اولسون

گوزیاشلی گوزلروک یول/ آخشام چاقی چاتاندا
غمله دولار اورکلر/ مغربده گون باتاندا
بلمم نیه دعالر /آخر قبوله چاتمور
قیلوق دعا ظهوره / بیگانه لر یاتاندا
مولا تولدون مبارک اولسون

 

/ 0 نظر / 10 بازدید