سبک : نقش من چرا نقش ماتمه

 

ماه آسمان صفا حسین

نور کهکشان وفا حسین

یاحسین حسین جان


ادامه مطلب ...