یخدیلار قاسمی آتدان یره گل داده عمو

کسمه میش باشیمی دشمن یتیش امداده عمو


ادامه مطلب ...