ترجمه : شعر علی ای همای رحمت (شهریار)

علی ای همای رحمت اولان آللاهین نشانی

اوهماکی کولگه سینده هله ساخلیوب جهانی


ادامه مطلب ...